Wat kunt u zelf doen?

Om ervoor te zorgen dat u het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen daarvan goed begrijpt, is het belangrijk dat u weet welke regeling u nu heeft.

Bekijk hoe uw pensioen er nu uitziet
Gaat u eens naar Mijn Pensioen en bekijk hoe veel u heeft opgebouwd. Ook ziet u hier of u de Middelloonregeling of de Beschikbarepremieregeling heeft.

Bent u gepensioneerd of voormalig deelnemer van SBZ Pensioen?
Dan heeft het Pensioenakkoord ook mogelijke gevolgen voor u. Het Verantwoordingsorgaan (VO) kijkt over de schouder van het bestuur mee en geeft adviezen. Zij zien erop toe dat de wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel door SBZ Pensioen goed worden doorgevoerd.. Daarnaast geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners hun oordeel te geven over het (toekomstige) voorstel hoe de huidige pensioenen omgezet gaan worden naar de nieuwe regels. Lees meer over het hoorrecht bij Wat betekent het voor mijn pensioen?

Geef uw e-mailadres door en mis niets

SBZ Pensioen communiceert zoveel mogelijk digitaal. In onze e-nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en vragen wij u met het oog op de implementatie van het pensioenakkoord om uw mening te geven over een aantal zaken. Wilt u niets missen? Vul dan uw privé-e-mailadres in bij Mijn Pensioen. Bij Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen, kunt u uw gegevens doorgeven. Dan kunnen we u altijd bereiken, ook als u uit dienst of met pensioen bent.

Mijn pensioen

Heeft u een vraag over uw pensioen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Pensioenakkoord: vragen

De invulling van het nieuwe pensioenstelsel is nog niet definitief. Zoals het er op dit moment naar uitziet, heeft u als u met pensioen gaat tenminste de volgende keuzes:

•  Eerder of later met pensioen
•  Uitruil van ouderdomspensioen of partnerpensioen
•  Keuze tussen een vast of variabel pensioen in geval van een Flexibele premieregeling. Het variabel pensioen wordt door ons pensioenfonds uitgevoerd, waarbij na de pensioendatum wordt doorbelegd. Een vast pensioen moet (nu nog) bij een verzekeraar worden ondergebracht. SBZ Pensioen wil dit mogelijk in de toekomst zelf aanbieden.
•  Misschien mogelijk vanaf 1-1-2025: 10% van uw pensioen in een keer ontvangen. De uiteindelijke datum moet nog bepaald worden en is afhankelijk van het parlementaire proces*.

Lees bij Pensioenakkoord meer over de mogelijkheden bij pensioneren in het nieuwe pensioenstelsel. Kijk ook bij Beschikbarepremieregeling en bij Variabel of vast pensioen.

*de wetgeving is op dit punt nog niet duidelijk

SBZ Pensioen doet dit door op verschillende manieren te lobbyen.

Het pensioenfonds is lid van de Pensioenfederatie. Dit is een branchevereniging die zich hard maakt voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Zij lobbyen regelmatig met Den Haag en Europa. Bijvoorbeeld tegen onuitvoerbare of dure regels. Of over het nieuwe pensioenstelsel.

Daarnaast zijn er de grote vakorganisaties, zoals FNV, CNV en De Unie die zich inzetten voor de belangen van deelnemers. Zij zijn belangrijke spelers in de vormgeving van het nieuwe pensioenstelsel. En zijn ook betrokken bij SBZ Pensioen. Er zijn ook belangenorganisaties die zich sterk maken voor gepensioneerden.

SBZ Pensioen heeft regelmatig intensief overleg met vakorganisaties en politieke partijen over de Wet Toekomst Pensioenen. Dit heeft onder meer geleid tot een lijst aan Kamervragen. Wij blijven ons hard maken voor onze deelnemers.

SBZ Pensioen heeft in 2022 een Risicobereidheidsonderzoek voor de Beschikbarepremieregeling uitgevoerd om vast te stellen welk beleggingsbeleid van de toekomst het meest passend is. We zijn tevreden met de goede respons. 2808 mensen deden mee. Dit was 16% van alle mensen die we aanschreven. Van pensioengerechtigden deed zelfs 21% mee. Lees ons nieuwsbericht ‘Uitkomsten van ons Risicobereidheidsonderzoek’ voor de volledige terugkoppeling.

In de huidige Beschikbarepremieregeling van SBZ Pensioen is het op de pensioendatum mogelijk om een vaste uitkering in te kopen bij een verzekeraar. De meeste offertes van een verzekeraar zijn zonder een vaste stijging. Een verzekeraar kan voor u een offerte opmaken voor een uitkering met een vaste stijging; dan begint de uitkering wel lager. Deze stijging is dan een vast indexatiepercentage, dus zonder koppeling aan een inflatiecijfer.

Als sociale partners binnen het nieuwe pensioenstelsel kiezen voor de Flexibele premieregeling, blijft de keuze voor een vast pensioen bestaan. Als zij kiezen voor de Solidaire premieregeling niet. Sociale partners hebben nog niet gekozen. Ook is op dit moment (4 juli 2023) nog niet bekend of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld gaat worden naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Lees meer over de keuze van pensioenregelingen op onze pagina Pensioenakkoord.

Heeft u nu pensioen op basis van de Middelloonregeling en gaat SBZ Pensioen de ingegane pensioenen overhevelen? Dan zetten wij uw pensioen in beginsel om in een variabel pensioen. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgen alle pensioengerechtigden op dat moment de keuze om toch voor een vast pensioen te kiezen. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet. Sociale partners kiezen de regeling. Hun keuze is nog niet bekend.

Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers ) maken afspraken over pensioen. Zij bepalen onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt.

Ja, u kunt uw stem laten horen. Als u lid bent van een vakorganisatie, kunt u uw mening geven via deze organisatie. Bent u gepensioneerd of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds en staat uw pensioen nog bij dit fonds, dan kunt u mogelijk gebruik maken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners laat weten wat u vindt. Lees bij Wat kunt u zelf doen?  meer over het hoorrecht.

Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) spreken af of uw pensioen blijft staan. Of dat uw pensioen wordt overgeheveld naar de nieuwe regeling. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Bij Wat betekent het voor mijn pensioen? onder de kop ‘Bent u deelnemer of voormalig deelnemer van SBZ Pensioen?' leest u wat op dit moment bekend is over invaren.

Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

Als sociale partners ervoor gekozen hebben dat de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Er is één uitzondering. Als de nieuwe regeling een Flexibele premieregeling is, dan krijgen alle pensioengerechtigden op het moment van overheveling de keuze om toch voor een vast pensioen te kiezen. Daarmee is niet gezegd dat de hoogte van het pensioen exact gelijk blijft. Bij een Solidaire premieregeling is die keuze er niet.

Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven.

Bij Wat gaat er veranderen? leest u meer over zowel de solidaire- als de flexibele premieregeling.

Mogelijk kan dit per 1 januari 2025. De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details nog niet bekend. Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

Bij Wat betekent het voor mijn pensioen? onder de kop ‘Bent u gepensioneerd? leest u hoe SBZ Pensioen omgaat met de huidige pensioenregeling.

Zorg dat uw gegevens kloppen en u via e-mail bereikbaar bent. Check dit via Mijn Pensioen. U krijgt bericht van uw pensioenfonds als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord.

Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Weet u niet of u elders nog een pensioen heeft staan? Log dan in op  Mijnpensioenoverzicht. U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.