Wat betekent het voor mijn pensioen?

Wat er voor u verandert, hangt af van de regeling die u nu heeft. En of u nog pensioen opbouwt. In de toekomst krijgt iedereen een beschikbarepremieregeling. U en uw werkgever betalen maandelijks een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dat kapitaal wordt belegd. Met uw pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Hoeveel pensioen u krijgt, staat daarom vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

De Middelloonregeling is een ‘uitkeringsregeling’. Dat betekent dat we streven naar een zo zeker mogelijke uitkering. SBZ Pensioen houdt hiervoor buffers aan. De Middelloonregeling kan in de toekomst niet meer blijven bestaan. Dit betekent dat de toekomstige opbouw in een andere regeling plaatsvindt, namelijk in een ‘premieregeling’. In zo’n regeling ligt de premie vast, maar hoeveel pensioen u krijgt niet. Want dat hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

De Beschikbarepremieregeling is een ‘premieregeling’. Dan betalen u en uw werkgever elke maand een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Die premie ligt vast, maar hoeveel pensioen u krijgt niet. Met het Pensioenakkoord gaan we naar een stelsel waarbij alleen nog pensioen wordt opgebouwd in een premieregeling. Daarom is voor deze regeling de overgang naar verwachting niet groot.

Het kabinet en de sociale partners onderzoeken of de waarde van de ingegane pensioenen overgeheveld kan worden naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’. In dat geval houdt u de waarde op het moment van overhevelen. Maar deze waarde komt wel in een nieuwe pensioenregeling waarbij uitkeringen onzekerder zijn. Er is nog discussie of dat zomaar mag bij ingegane pensioenen. Om dat mogelijk te maken moet de huidige wetgeving worden aangepast.

Het kabinet en de sociale partners onderzoeken of de waarde van de opgebouwde pensioenrechten overgeheveld kan worden naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’. In dat geval houdt u de waarde op het moment van overhevelen. Deze waarde komt wel in een nieuwe pensioenregeling waarbij uitkeringen onzekerder zijn. Om dat mogelijk te maken moet de huidige wetgeving worden aangepast.