Wat betekent het voor mijn pensioen?

Wat er voor u verandert, hangt af van de regeling die u nu heeft. En of u nog pensioen opbouwt of niet. In de toekomst krijgt iedereen een ‘premieregeling’. U en uw werkgever betalen maandelijks een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dat kapitaal wordt belegd. Met uw pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Hoeveel pensioen u krijgt, staat daarom vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

Wat werkgevers vinden van het nieuwe pensioenstelsel
Bent u benieuwd wat andere werkgevers vinden van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de rol van SBZ Pensioen? Lees dan de interviews.

interview met Michel Hoes, Coöperatie VGZ (pdf)

Interview met Evelien Herman, Mailstreet (pdf)

De Middelloonregeling is een ‘uitkeringsregeling’. Dat betekent dat we streven naar een zo zeker mogelijke uitkering. SBZ Pensioen houdt hiervoor buffers aan. De Middelloonregeling kan in de toekomst niet meer blijven bestaan. Dit betekent dat de toekomstige opbouw in een andere regeling plaatsvindt, namelijk in een ‘premieregeling’. In zo’n regeling ligt de premie vast, maar hoeveel pensioen u krijgt niet. Want dat hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

Dan betalen u en uw werkgever elke maand een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Die premie ligt vast, maar hoeveel pensioen u krijgt niet. Dit noemen we een ‘premieregeling’. Met het Pensioenakkoord gaat iedereen over naar een premieregeling. Omdat de Beschikbarepremieregeling al zo’n regeling is, is de overgang naar verwachting niet groot.

Uitgangspunt van de wet: iedereen gaat over naar de nieuwe pensioenregeling
Ook alle opgebouwde pensioenen en pensioenen die al uitgekeerd worden.
Het huidige pensioenstelsel sluit op 1 januari 2028. Dat wil zeggen dat iedereen die dan pensioen opbouwt, alleen nog maar kan deelnemen aan de flexibele- of de solidaire premieregeling. Dat is afhankelijk voor welke regeling is gekozen door de sociale partners. Als er in de huidige pensioenregeling geen nieuwe werkenden meer bijkomen dan verdwijnt daar de solidariteit tussen de generaties. Dat heeft ook nog andere negatieve effecten. De omvang van het aantal deelnemers en gepensioneerden in de ‘oude’ regeling wordt snel kleiner. De kosten zullen daarentegen niet lager worden. Per deelnemer wordt het dan al snel duurder. Daarnaast blijft voor die regelingen de huidige strenge wet- en regelgeving van kracht voor verhoging van de pensioenen. Om die redenen is het uitgangspunt dat iedereen, gepensioneerden, werkenden en ontvangers van een nabestaandenpensioen, over gaat naar de nieuwe pensioenregeling in het nieuwe stelsel. Dat heet ‘invaren’. In sommige gevallen kan of hoeft invaren niet. Onze verschillende sociale partners hebben hierover nog geen definitief besluit genomen.

Invaren moet eerlijk gebeuren
Bij invaren is het van groot belang dat met alle belangen van iedereen rekening wordt gehouden. Eenvoudig gezegd; het moet eerlijk gebeuren. Dat is geen eenvoudige opgave. Immers niet iedereen denkt hetzelfde over wat eerlijk is. Daarbij komt dat het een groot verschil uitmaakt of er wordt ingevaren als het pensioenfonds financieel gezond is of dat het pensioenfonds er op dat moment slecht voor staat. In dat laatste geval moet het ‘zuur’ eerlijk worden verdeeld. Bij een pensioenfonds dat er goed voor staat, moet het ‘zoet’ eerlijk worden verdeeld. SBZ Pensioen staat er op dit moment goed voor. Sociale partners en besturen van pensioenfondsen moeten laten zien hoe het vermogen over iedereen wordt verdeeld. De toezichthouder en het verantwoordingsorgaan (VO) van een fonds zien erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt.

Uw belangen worden behartigd
Het Verantwoordingsorgaan (VO) kijkt over de schouder van het bestuur mee en geeft adviezen. Zij zien erop toe dat de wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel door SBZ Pensioen goed worden doorgevoerd. Er zitten leden in namens de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden.

 

Uitgangspunt van de wet: iedereen gaat over naar de nieuwe pensioenregeling
Ook alle opgebouwde pensioenen en pensioenen die al uitgekeerd worden.
Het huidige pensioenstelsel sluit op 1 januari 2028. Dat wil zeggen dat iedereen die dan pensioen opbouwt alleen nog maar kan deelnemen aan de flexibele of de solidaire premieregeling. Dat is afhankelijk voor welke regeling is gekozen door de sociale partners. Als er in de huidige pensioenregeling geen nieuwe werkenden meer bijkomen dan verdwijnt daar de solidariteit tussen de generaties. Dat heeft ook nog andere negatieve effecten. De omvang van het aantal deelnemers en gepensioneerden in de ‘oude’ regeling wordt snel kleiner. De kosten zullen daarentegen niet lager worden. Per deelnemer wordt het dan al snel duurder. Daarnaast blijft voor die regelingen de huidige strenge wet- en regelgeving van kracht voor verhoging van de pensioenen. Om die redenen is het uitgangspunt dat iedereen, gepensioneerden, werkenden en ontvangers van een nabestaandenpensioen, over gaat naar de nieuwe pensioenregeling in het nieuwe stelsel. Dat heet ‘invaren’. In sommige gevallen kan of hoeft invaren niet. Onze verschillende sociale partners hebben hierover nog geen definitief besluit genomen.

Invaren moet eerlijk gebeuren
Bij invaren is het van groot belang dat met alle belangen van iedereen rekening wordt gehouden. Eenvoudig gezegd; het moet eerlijk gebeuren. Dat is geen eenvoudige opgave. Immers niet iedereen denkt hetzelfde over wat eerlijk is. Daarbij komt dat het een groot verschil uitmaakt of er wordt ingevaren als het pensioenfonds financieel gezond is of dat het pensioenfonds er op dat moment slecht voor staat. In dat laatste geval moet het ‘zuur’ eerlijk worden verdeeld. Bij een pensioenfonds dat er goed voor staat, moet het ‘zoet’ eerlijk worden verdeeld. SBZ Pensioen staat er op dit moment goed voor. Sociale partners en besturen van pensioenfondsen moeten laten zien hoe het vermogen over iedereen wordt verdeeld. De toezichthouder en het verantwoordingsorgaan (VO) van een fonds zien erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt. 

Uw belangen worden behartigd
De wet heeft geregeld dat de belangen van pensioengerechtigden als volgt worden behartigd:

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) kijkt over de schouder van het bestuur mee en geeft adviezen. Zij zien erop toe dat de wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel door SBZ Pensioen goed worden doorgevoerd. Er zitten leden in namens de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. 

Hoorrecht
Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners hun oordeel te geven over het (toekomstige) voorstel hoe de huidige pensioenen omgezet gaan worden naar de nieuwe regels.

Voorwaarden vereniging

Een vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen als het gebruik wil maken van het hoorrecht:

Het moet in de statuten van de vereniging staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigt. 
De vereniging moet een volledige rechtsbevoegdheid hebben. 
De vereniging moet minimaal 1000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigen, of de vereniging vertegenwoordigt 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds. 

Bij SBZ Pensioen heeft de Achmea Gepensioneerdenvereniging zich gemeld. Zij vertegenwoordigen oud-medewerkers van Zilveren Kruis die pensioen hebben opgebouwd bij SBZ Pensioen.

Hoe laat u zich horen?
De verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen een bericht sturen via www.sbzpensioen.nl/contact.