Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Op uw pensioendatum heeft u een pensioenoverzicht gekregen. Wij sturen jaarlijks een opgave, die u ook vindt bij Mijn Pensioen. Hierop staan alle bedragen die er voor uw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Mijn Pensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Wij krijgen die vanuit de Basisregistratie Personen. Stuur ons daarna een bericht van overlijden.

Woont u in het buitenland?
Meld wijzigingen in uw adres of partner dan altijd bij ons!

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.