Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Op uw pensioendatum heeft u een pensioenoverzicht gekregen. Wij sturen jaarlijks een opgave, die u ook vindt bij Mijn Pensioen. Hierop staan alle bedragen die er voor uw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Mijn Pensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.

Als u in Nederland woont, krijgen wij uw gegevens van de Basisregistratie Personen. Als u overlijdt, sturen we binnen 2 weken een brief naar het adres dat bij ons bekend is. In deze brief staat hoe uw nabestaanden het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.

Woont u in het buitenland en overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden zelf bij ons melden.

Bekijk ook onze vlog over het nabestaandenpensioen

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.