Trouwen of partnerregistratie

Uw partner kan recht krijgen op partnerpensioen als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Partner- en wezenpensioen in onze regelingen

Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
Dan reserveren we pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt. Overlijdt u tijdens dienstverband? Dan krijgt uw partner misschien ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Als u overlijdt, krijgen uw kinderen een wezenpensioen.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst? En heeft u een partner? Dan blijft u verzekerd voor partnerpensioen. De premie hiervoor gaat af van uw pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om deze verzekering niet af te sluiten. Gaat u uit dienst en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen vanuit de Beschikbarepremieregeling géén wezenpensioen van SBZ Pensioen. Wilt u wel dat uw kinderen een uitkering krijgen? Sluit dan zelf een verzekering bij een verzekeraar af.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst? En heeft u een partner? Dan blijft u verzekerd voor partnerpensioen. De premie hiervoor gaat af van uw pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om deze verzekering niet af te sluiten. Gaat u uit dienst en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen vanuit de Nettopensioenregeling geen wezenpensioen van SBZ Pensioen. Wilt u wel dat uw kinderen een uitkering krijgen? Sluit dan zelf een verzekering bij een verzekeraar af.

Wat moet u doen?
Uw partner krijgt automatisch recht op partnerpensioen. De gegevens van uw partner moeten wel bij ons bekend zijn.

  • Woont u in Nederland?
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden.

  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf bij ons aan op Mijn Pensioen. Stuur ons ook een kopie van uw trouwakte.

De gegevens van uw partner vindt u bij Mijn Pensioen
De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht (UPO) van het jaar waarin u getrouwd bent of geregistreerd partner werd. Dat vindt u in Mijn Pensioen, bij Mijn archief. Wilt u precies weten welke regeling(en) u heeft en welk bedrag uw partner krijgt na uw overlijden? Kijk hiervoor bij Mijn pensioen bij.

Mijn Pensioen