Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen uit de Middelloonregeling.

Wat moet u doen?
Uw partner krijgt automatisch recht op partnerpensioen. De gegevens van uw partner moeten wel bij ons bekend zijn.

  • Woont u in Nederland?
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf bij ons aan op Mijn Pensioen. Stuur ons ook een kopie van uw trouwakte.

Mijn Pensioen

De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht van het jaar waarin u getrouwd bent of geregistreerd partner werd.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.