Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Wat in uw situatie geldt, hangt af van uw regeling (Middelloon-, Beschikbarepremie- of Nettopensioenregeling).

  • Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, gelden er voorwaarden voor het partnerpensioen.
  • Naast partnerpensioen kan uw partner ook recht hebben op een tijdelijk partnerpensioen.
  • Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Alle bedragen staan bij Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.

Als u in Nederland woont, krijgen wij uw gegevens van de Basisregistratie Personen. Als u overlijdt, sturen we binnen 2 weken een brief naar het adres dat bij ons bekend is. In deze brief staat hoe uw nabestaanden het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.

Woont u in het buitenland en overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden zelf bij ons melden.

Bekijk ook onze vlog over het nabestaandenpensioen

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.