Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen. Als u samenwoont, gelden er voorwaarden voor het partnerpensioen.
  • Naast partnerpensioen kan uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen krijgen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Alle bedragen staan bij Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Wij krijgen die vanuit de Basisregistratie Personen, maar wij ontvangen graag een bericht van overlijden. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd aan ons.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.