Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Wat in uw situatie geldt, hangt af van uw regeling (Middelloon-, Beschikbarepremie- of Nettopensioenregeling).

  • Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, gelden er voorwaarden voor het partnerpensioen.
  • Naast partnerpensioen kan uw partner ook recht hebben op een tijdelijk partnerpensioen.
  • Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Alle bedragen staan bij Mijn Pensioen

Mijn Pensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Wij krijgen die vanuit de Basisregistratie Personen, maar wij ontvangen graag een bericht van overlijden. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd aan ons.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.