Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen. Als u samenwoont, gelden er voorwaarden voor het partnerpensioen.
  • Naast partnerpensioen kan uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen krijgen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan SBZ Pensioen door!

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Woont u samen en is uw partner niet bij ons bekend? Dan moet uw partner het aanvraagformulier voor partnerpensioen zelf bij ons aanvragen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.