Beleggen in de Middelloonregeling

Beleggingsbeleid Middelloonregeling

Een goed en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Dat is waar SBZ Pensioen naar streeft. De pensioenpremies alleen leveren daarvoor niet genoeg inkomsten op. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. We beleggen voor alle deelnemers samen. Er is dus geen sprake van individuele kapitalen. Van belegd geld verwachten we op lange termijn een beter rendement dan van sparen. Maar beleggen kan niet zonder risico. Het kan dus ook gebeuren dat we geen rendement behalen of verlies lijden.

Beleggingen Strategisch gewicht
Staatsobligaties 23%
Hypotheken 10%
Bedrijfsobligaties 25%
Obligaties opkomende markten 5%
Aandelen 22,5%
Onroerend goed 6%
Alternatieve beleggingen 5%
Cash 3,5%

De werkelijke beleggingen kunnen, binnen grenzen, afwijken van de strategisch vooraf bepaalde beleggingen. Dit kan een bewuste keuze zijn of ingegeven zijn door marktbewegingen.

In het strategisch beleggingsbeleid beschrijft SBZ Pensioen hoe het invulling geeft aan het beleggingsbeleid en aan de totstandkoming hiervan. Het Strategisch Beleggingsbeleid & Verklaring Beleggingsbeginselen (2024-2026) (pdf) geeft een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid en geldt ook als de Verklaring beleggingsbeginselen van SBZ Pensioen.

In het jaarverslag leest u meer over de resultaten van ons beleggingsbeleid. Het jaarverslag van afgelopen jaar staat eind juni op deze website.

Beleggen doen we op een verantwoorde wijze 
Daartoe hebben we een MVB-beleid opgesteld. MVB staat voor Maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit beleid is opgesteld in overleg met verschillende partijen. We onderzoeken regelmatig of dit beleid voldoet. Als dat nodig is, passen we ons beleid aan.

Bekijk ons MVB-beleid