Afkoop

Heeft u maar weinig pensioen bij ons? En stopt u met deelnemen aan de pensioenregeling? Dan draagt SBZ Pensioen dit kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Afkoop bij uitdiensttreding vóór 1 januari 2018
Pensioenfondsen mochten dit soort kleine pensioenen tot 1 januari 2019 afkopen binnen 2 jaar nadat iemand stopt met deelnemen aan de pensioenregeling. Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan bij uitdiensttredingen vóór 1 januari 2018 geldt dit recht nog steeds. Afkopen betekent dat we u vragen of u uw pensioen in 1 keer wilt laten uitbetalen (als netto bedrag) of dat u het bij ons pensioenfonds wilt laten staan. Kiest u voor afkopen, dan ontvangt u van ons pensioenfonds later geen maandelijkse pensioenuitkering meer.

Het recht op afkoop is vervallen
SBZ Pensioen mag kleine pensioenen nu automatisch overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder als iemand stopt met deelnemen. Dit geldt voor kleine pensioenen die zijn ontstaan bij uitdiensttreding op of na 1 januari 2018. Kleine pensioenen verhuizen nu dus automatisch met u mee. SBZ Pensioen verzorgt dit, u hoeft daar verder niets voor te doen. Is het na 5 jaar nog steeds niet gelukt om dit kleine pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, dan vragen we u alsnog of we het pensioen mogen afkopen.

Hele kleine pensioen vervallen
Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt uw pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Wat moet u weten?

  • Afkoop kan alleen als uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt
    In 2020is de afkoopgrens € 497,27. Als u jaarlijks recht heeft op een hoger pensioen, kan en mag het niet worden afgekocht.
  • Afkoop kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie
    U krijgt van dit pensioenfonds later geen pensioenuitkering. Uw inkomen in het jaar van afkoop wordt hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting of voor eventuele toeslagen die u krijgt.

Wat moet u doen?
Als uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt, en u bent uit dienst gegaan vóór 1 januari 2018, dan krijgt u van ons automatisch een voorstel. We houden ons daarbij aan de wettelijke termijn van 2 jaar. Dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen.

Bent u uit dienst gegaan op of na 1 januari 2018? Dan hoeft u niets te doen. SBZ Pensioen verzorgt de automatische overdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.