Beleggen in de Beschikbarepremie- en Nettopensioenregeling

Uw pensioenkapitaal in de Beschikbarepremie- en/of Nettopensioenregeling wordt belegd. Met uw risicoprofiel bepaalt u hoe we voor u beleggen.

Bij beleggen geldt over het algemeen dat als het einddoel verder weg is, er risicovoller kan worden belegd. Er is dan meer tijd om eventuele tegenvallers te herstellen. Een jonger iemand kan dus risicovoller beleggen dan een ouder iemand.

Voorbeelden
Stel dat u een jonge deelnemer bent en start in risicoprofiel Neutraal. Bij het risicoprofiel Neutraal belegt u dan voor 85% in de Module Rendement. Dit is een beleggingsmix van aandelen, vastgoed en obligaties met hoger risico. Vanaf 45 jaar bouwen we het risico langzaam af. U belegt dan steeds minder in de Module Rendement. Op uw 58e belegt u voor ongeveer 50% in de Module Rendement.

Stel u kiest op uw 58e voorlopig voor een variabel pensioen
Uw pensioenkapitaal gaat langzaam over van uw Lifecycle naar CVP. We bouwen het risico in de beleggingsmix verder af. Op uw pensioendatum zit uw pensioenkapitaal geheel in het CVP. Het CVP belegt voor 30% in de module Rendement. Het risico helemaal afbouwen doen we niet: dan zou er niet genoeg rendement zijn om de pensioenen te verhogen. Bekijk ook de grafiek hieronder.

Verloop beleggingsmix bij keuze variabel pensioen

grafiek variabel pensioen

Stel u kiest op uw 58e voorlopig voor een vast pensioen
Tot uw 58e beleggen wij hetzelfde als hiervoor. Maar vanaf 58 jaar bouwen we het risico sneller en verder af. U heeft daardoor minder kans op rendement. Op uw pensioendatum belegt u niet meer in de module Rendement. Uw pensioenkapitaal gaat ook niet over naar CVP. Al uw geld is belegd in obligaties van hoge kwaliteit. Het is nodig om het risico verder af te bouwen omdat u zekerheid zoekt voor uw pensioen. Bekijk ook de grafiek hieronder.

Verloop beleggingsmix bij keuze vast pensioen

grafiek vast pensioen