AOW-overbrugging

Wilt u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen en neemt u deel aan de Middelloonregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor tijdelijk extra pensioen (AOW-overbrugging). U krijgt dan tijdelijk een hoger pensioen totdat uw AOW-uitkering ingaat. Daarna krijgt u een lager pensioen.

Bij deze keuze geldt een fiscaal maximum: het tijdelijk extra pensioen mag niet hoger zijn dan 2 keer de AOW voor gehuwden, inclusief vakantietoeslag. In 2024 is dit maximaal € 26.316,96,- bruto per jaar.

In Mijn Pensioen berekent u wat uw keuze voor AOW-overbrugging financieel betekent.

Mijn Pensioen

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóórdat uw AOW ingaat, krijgt u meer informatie van ons. We informeren u hierin over uw pensioenkeuzes. Wilt u dan nog niet met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden vóór uw 68 opnieuw een brief van ons.
  • Woont u in het buitenland en heeft u 6 maanden vóór uw pensioendatum nog geen informatie van ons gehad? Neem dan zelf contact met ons op.
  • Wilt u eerder met pensioen? Neem dan zelf minstens 6 maanden voor de door u gewenste pensioendatum contact met ons op.