Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel prepensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit noemen we verevening. Een ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Een ex-partner met wie u samenwoonde heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen.

U mag samen ook andere afspraken maken
Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan. Of in een (later opgestelde) notariële akte.

Wat moet u doen?

  • U kiest voor verevening
    Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.) Na 2 jaar is verevening via SBZ Pensioen niet meer mogelijk. Het recht op verdeling vervalt niet. U moet het verdeelde ouderdomspensioen dan zelf aan uw ex-partner uitkeren.
  • U maakt samen andere afspraken
    Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Andere afspraken over bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Let op:

  • Staat uw afspraak onder de letterlijke vermelding 'afzien partnerpensioen' in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van dit document.
  • Staat uw afspraak niet onder deze letterlijke vermelding in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons een kopie van dit document en vraag ons dan om de 'afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen'.

Moet u uw partner afmelden?
Meld bij het pensioenfonds wat de afspraken zijn rondom uw scheiding. Dan kan het pensioenfonds uw pensioen juist berekenen. Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.