Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel prepensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit noemen we verevening. Een ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Een ex-partner met wie u samenwoonde heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen.

U mag samen ook andere afspraken maken
Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Wat moet u doen?

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verevening via SBZ Pensioen niet meer mogelijk. Het recht op verdeling vervalt niet. U moet het verdeelde ouderdomspensioen dan zelf aan uw ex-partner uitkeren.

U maakt samen andere afspraken
Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op. Geef uw afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Andere afspraken over bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Let op:

  • Staat uw afspraak onder de letterlijke vermelding 'afzien partnerpensioen' in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van dit document.
  • Staat uw afspraak niet onder deze letterlijke vermelding in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons een kopie van dit document én vraag ons ook om de 'afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen'.

Moet u uw partner afmelden?
Meld bij het pensioenfonds wat de afspraken zijn rondom uw scheiding. Dan kan het pensioenfonds uw pensioen juist berekenen. Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.