Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel prepensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit noemen we verevening. Een ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Een ex-partner met wie u samenwoonde heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen.

U mag samen ook andere afspraken maken
Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan. Of in een (later opgestelde) notariële akte.

Wat moet u doen?

  • U kiest voor verevening
    Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.) Na 2 jaar is verevening via SBZ Pensioen niet meer mogelijk. Het recht op verdeling vervalt niet. U moet het verdeelde ouderdomspensioen dan zelf aan uw ex-partner uitkeren. 
  • U maakt samen andere afspraken
    Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Andere afspraken over bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Let op:

  • Staat uw afspraak onder de letterlijke vermelding 'afzien partnerpensioen' in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van dit document.
  • Staat uw afspraak niet onder deze letterlijke vermelding in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van dit document via e-mail of per post. Vraag daarbij een 'afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' aan via e-mail of telefonisch.

Moet u uw partner afmelden?
Meld bij het pensioenfonds wat de afspraken zijn rondom uw scheiding. Dan kan het pensioenfonds uw pensioen juist berekenen. Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.