Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Hoe zit het met uw pensioenuitkering?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan kan een scheiding gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

 • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. Lees meer over Scheiden.
 • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Bijzonder partnerpensioen
Was u vóór uw pensioendatum getrouwd of geregistreerd partner? Dan heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt hierover samen andere afspraken maken.

Wilt u het pensioen verevenen? Neem dan binnen 2 jaar na uw scheiding contact op met het pensioenfonds. We kunnen de verevening pas doorvoeren als we alle gegevens ontvangen hebben. Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan ook binnen 2 jaar door aan het pensioenfonds.

We passen uw pensioenuitkering daarna aan op de nieuwe situatie. Tot die tijd krijgt u de volledige pensioenuitkering en moet u deze eventueel onderling verdelen.

Samenwonen
Woonde u samen? Als u uit elkaar gaat, verandert uw pensioenuitkering niet.

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt u hierover samen andere afspraken maken.
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
  Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering hebt, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.