Samenwonen

Uw partner kan recht krijgen op partnerpensioen als u samenwoont. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U en uw partner wonen op hetzelfde adres.
 • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder.
 • U en uw partner hebben een samenlevingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dit hoeft geen notariële samenlevingsovereenkomst te zijn. Maar dat mag natuurlijk wel.
 • In de samenlevingsovereenkomst moet staan:
  - dat er sprake is van een 'gezamenlijke huishouding'
  - dat uw partner begunstigde is voor het partnerpensioen

Partnerpensioen in onze regelingen

 • Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
  Dan reserveren we pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt. Overlijdt u tijdens dienstverband? Dan krijgt uw partner misschien ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.

 • Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
  Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen te verzekeren. Doet u dit niet? Dan krijgt uw partner vanuit deze regeling geen uitkering. Gaat u uit dienst of met pensioen en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen géén wezenpensioen van SBZ Pensioen. Wilt u wel dat uw kinderen een uitkering krijgen? Sluit dan zelf een verzekering bij een verzekeraar af.

 • Neemt u deel aan de de Nettopensioenregeling?
  Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen het partner- en wezenpensioen te verzekeren. Doet u dit niet? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst?
Dan heeft uw partner ook recht op partnerpensioen als u minimaal 5 jaar samenwoont op het moment dat u overlijdt. Tenminste, als u en uw partner op hetzelfde adres een gezamenlijke huishouding hebben en u kunt dat bewijzen. En uw partner niet uw kind, vader of moeder is.

Hoe meldt u uw partner aan?

 • Meld uw partner bij ons aan via Mijn Pensioen.
 • Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee.

Mijn Pensioen

Wij bevestigen de aanmelding
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

De gegevens van uw partner vindt u bij Mijn Pensioen
De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht (UPO) van het jaar waarin u bent gaan samenwonen. Dat vindt u in Mijn Pensioen, bij Mijn archief. Wilt u precies weten welke regeling(en) u heeft en welk bedrag uw partner krijgt na uw overlijden? Kijk hiervoor bij Mijn pensioen bij.