Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij ons pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?
De voorwaarden bij ons pensioenfonds zijn:

  • u en uw partner voeren een 'gemeenschappelijke huishouding'
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder
  • u en uw partner wonen op hetzelfde adres
  • u en uw partner hebben bij de notaris een samenlevingsovereenkomst vastgelegd. Daarin is de gemeenschappelijke huishouding geregeld. Hierin staat ook dat uw partner de begunstigde is van het partnerpensioen, of
  • u en uw partner wonen minimaal 5 jaar samen

Hoe meldt u uw partner aan?

  • Meld uw partner aan bij SBZ Pensioen.
  • Stuur een kopie van uw notariële samenlevingscontract mee.

Partner aanmelden

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht van het jaar waarin u bent gaan samenwonen.