Samenwonen

Als u ongehuwd samenwoont, kan uw partner recht krijgen op partnerpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden in ons pensioenreglement?

 • U en uw partner wonen op hetzelfde adres.
 • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder.
 • U en uw partner hebben een samenlevingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dit hoeft geen notariële samenlevingsovereenkomst te zijn. Maar dat mag natuurlijk wel.
 • In de samenlevingsovereenkomst staan afspraken over persoonlijke en gemeenschappelijke bezittingen van u en uw partner. Ook moet er staan:
  - dat er sprake is van een 'gezamenlijke huishouding'
  - dat uw partner begunstigde is voor het partnerpensioen

Partner- en wezenpensioen in onze regelingen

Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
Dan reserveren we pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt. Overlijdt u tijdens uw dienstverband? Dan krijgt uw partner misschien ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Als u overlijdt, krijgen uw kinderen een wezenpensioen.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst? En heeft u een partner? Dan blijft u verzekerd voor partnerpensioen. De premie hiervoor gaat af van uw pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om deze verzekering niet af te sluiten. Gaat u uit dienst en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen vanuit de Beschikbarepremieregeling géén wezenpensioen van SBZ Pensioen. Wilt u wel dat uw kinderen een uitkering krijgen? Sluit dan zelf een verzekering bij een verzekeraar af.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
Dan bent u verzekerd voor een partnerpensioen bij overlijden zolang u bij uw werkgever werkt. Gaat u uit dienst? En heeft u een partner? Dan blijft u verzekerd voor partnerpensioen. De premie hiervoor gaat af van uw pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om deze verzekering niet af te sluiten. Gaat u uit dienst en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen vanuit de Nettopensioenregeling geen wezenpensioen van SBZ Pensioen. Wilt u wel dat uw kinderen een uitkering krijgen? Sluit dan zelf een verzekering bij een verzekeraar af.

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst?
Dan heeft uw partner ook recht op partnerpensioen als:

 • u op het moment dat u overlijdt minimaal 5 jaar duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert, en
 • uw partner dat overtuigend kan bewijzen, en
 • uw partner niet uw kind, vader of moeder is.

Hoe meldt u uw partner aan?
Meld uw partner bij ons aan via Mijn Pensioen. Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee.

Mijn Pensioen

Wij bevestigen de aanmelding
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

De gegevens van uw partner vindt u bij Mijn Pensioen
De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht (UPO) van het jaar waarin u bent gaan samenwonen. Dat vindt u in Mijn Pensioen, bij Mijn archief. Wilt u precies weten welke regeling(en) u heeft en welk bedrag uw partner krijgt na uw overlijden? Kijk hiervoor bij Mijn pensioen bij.