Samenwonen

U gaat samenwonen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen uit de Middelloonregeling als u overlijdt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U en uw partner wonen op hetzelfde adres.
  • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder.
  • U en uw partner hebben een samenlevingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dit hoeft geen notariële samenlevingsovereenkomst te zijn. Maar dat mag natuurlijk wel.
  • In de samenlevingsovereenkomst moet staan:
    - dat er sprake is van een 'gezamenlijke huishouding'
    - dat uw partner begunstigde is voor het partnerpensioen

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst?
Dan heeft uw partner ook recht op partnerpensioen als u minimaal 5 jaar samenwoont op het moment dat u overlijdt. Tenminste, als u en uw partner op hetzelfde adres een gezamenlijke huishouding hebben en u kunt dat bewijzen. En uw partner niet uw kind, vader of moeder is.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.

Hoe meldt u uw partner aan?

  • Meld uw partner bij ons aan via Mijn Pensioen.
  • Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee.

Mijn Pensioen

Wij bevestigen de aanmelding
Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht van het jaar waarin u bent gaan samenwonen.