Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van ons pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland?
  Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u jaarlijks een ‘Bewijs van in leven zijn (pdf)’ (Attestatie de vita) (pdf) inleveren.

Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan € 0,25.
 • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan schriftelijk contact met ons op. Stuur een rekeningafschrift mee van uw nieuwe rekening. Vermeld ook uw kenmerk bij het pensioenfonds en het oude en nieuwe rekeningnummer.
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2022 vrijdag 21 januari
februari woensdag 23 februari
maart woensdag 23 maart
april vrijdag 22 april
mei maandag 23 mei
juni donderdag 23 juni
juli vrijdag 22 juli
augustus dinsdag 23 augustus
september vrijdag 23 september
oktober vrijdag 21 oktober
november woensdag 23 november
december dinsdag 20 december