Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw (opgebouwd) pensioen in de Middelloonregeling en het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen in de Beschikbarepremieregeling kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
Deze pensioenen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 0,16%. Dit geldt ook voor u als u in het verleden pensioen heeft opgebouwd in de Middelloonregeling.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 0,16%. Toeslagverlening is niet van toepassing op uw persoonlijk pensioenkapitaal of uw aanspraak in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Het CVP wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. De aanpassing wordt berekend na afloop van het kalenderjaar.

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Voor dit pensioen geldt geen toeslagverlening. Toeslagverlening is niet van toepassing op uw persoonlijk pensioenkapitaal of uw aanspraak in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Het CVP wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. De aanpassing wordt berekend na afloop van het kalenderjaar.

Voor het bepalen van de verhoging gelden regels
Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. De toeslag mogen we alleen verlenen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Deze geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen.

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan mogen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen.

Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad was per peildatum 31 oktober 2021 110,7%. Dit is hoger dan de vereiste 110%. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen.

Per 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd op het gebied van toeslagverlening. Het wordt mogelijk dat pensioenfondsen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag mogen toekennen. SBZ Pensioen heeft hierover nog geen besluit genomen en zal met sociale partners overleggen. Wij informeren u als hier meer bekend over is. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws.

Hoe betalen we een pensioenverhoging?
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Hoeveel steeg uw pensioen in de laatste 5 en 10 jaar?
In de Voorwaardelijkheidsverklaring vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar. U kunt uw werkgever om meer informatie vragen.

Downloads