Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw (opgebouwd) pensioen in de Middelloonregeling en het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen in de Beschikbarepremieregeling kunnen worden verhoogd met een toeslag. De verhoging is 5,90% per 1 januari 2023. Dat is de maximaal mogelijke toeslag bij de wettelijke regels. Hieronder leest u meer over de toeslag per regeling. De verhogingen verwerken wij uiterlijk voor de uitkeringen van maart 2023, uiteraard met terugwerkende kracht.

Pensioenfondsen hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid gekregen om extra toeslag te verlenen over 2022. SBZ Pensioen kan hier helaas geen gebruik van maken. Het is daarvoor noodzakelijk dat er een intentie wordt uitgesproken dat de bestaande pensioenen in de Middelloonregeling bij invoering van het nieuwe pensioenstelsel variabel worden gemaakt. Dat is een groot besluit dat nog niet is genomen.

Uw pensioen in de Middelloonregeling stijgt per 1 januari 2023 met 5,90%
Verhogen met een toeslag is mogelijk wanneer de dekkingsgraad boven de 110% ligt. De beleidsdekkingsgraad met 120,5% op peildatum 31 oktober 2022 was hoger. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen. Per 1 januari 2023 verhogen wij de pensioenen in de Middelloonregeling met 5,90% van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die een premievrij pensioen heeft. De toeslagverlening is ook van toepassing op het nabestaandenpensioen.

Krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen?
De verandering van dit pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. U krijgt begin 2023 persoonlijk bericht over de aanpassing per 1 januari 2023.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing. De toeslagverlening van 5,90% is wel van toepassing op het ingegaan partner- en wezenpensioen.

Krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen?
De verandering van dit pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. U krijgt begin 2023 persoonlijk bericht over de aanpassing per 1 januari 2023.

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing.

Voor het bepalen van de verhoging gelden regels
Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. De toeslag mogen we alleen verlenen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Deze geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen.

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan mogen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen.

Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad was per peildatum 31 oktober 2022: 120,5%. Dit is hoger dan de vereiste 110%. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen.

Per 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd op het gebied van toeslagverlening. Het wordt mogelijk dat pensioenfondsen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag mogen toekennen. SBZ Pensioen heeft hierover nog geen besluit genomen en zal met sociale partners overleggen. Wij informeren u als hier meer bekend over is. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws.

Hoe betalen we een pensioenverhoging?
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Hoeveel steeg uw pensioen in de laatste 5 en 10 jaar?
In de Voorwaardelijkheidsverklaring vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar. Deze is van toepassing op de Middelloonregeling. U kunt uw werkgever om meer informatie vragen.

Downloads