Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw pensioen in de Middelloonregeling kan worden verhoogd met een toeslag. Uw pensioen in de Nettopensioenregeling kent geen toeslagverlening.

Wanneer verhogen we uw pensioen?
Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. Deze verhoging van het pensioen noemen we een 'toeslag'. Die verlenen we alleen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad per peildatum 31 oktober 2019 was met 106,8% helaas lager dan de vereiste 110%.

Geen verhoging pensioenen Middelloonregeling in 2020
Per 1 januari 2020 verhogen wij de pensioenen (Middelloonregeling) van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft, niet.

De verhoging uit de toeslagreserve per 1 januari 2020 is 0,32%
Doet uw werkgever mee met de toeslagreserve? SBZ Pensioen heeft voldoende geld in de toeslagreserve voor een verhoging van 0,32%. Per 1 januari 2020 hebben wij de pensioenen in de Middelloonregeling niet verhoogd. Wanneer uw werkgever meedoet met de toeslagreserve betekent dit dat de totale verhoging van uw pensioen per 1 januari 2020 0,32% is.

Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de beleidsdekkingsgraad
Die laat zien hoe financieel gezond we zijn. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen: de toegezegde pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

Voor het bepalen van de verhoging gelden deze regels

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan kunnen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen. Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad.

Hoe hoger de dekkingsgraad hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Hoe betalen we een pensioenverhoging
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar
In de Voorwaardelijkheidsverklaring  vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de afgelopen 5 en 10 jaar. Voor een toelichting kunt u terecht bij uw werkgever.

Downloads