Verhoging van pensioen

Het bestuur kijkt elk jaar of uw pensioen in de Middelloonregeling kan worden verhoogd met een toeslag. Uw pensioen in de Nettopensioenregeling kent geen toeslagverlening.

Wanneer verhogen we uw pensioen?
Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. Deze verhoging van het pensioen noemen we een 'toeslag'. Die verlenen we alleen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is.

Verhoging pensioenen Middelloonregeling in 2019
Per 1 januari 2019 verhogen wij de pensioenen (Middelloonregeling) van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft met 0,4%. Doet uw werkgever mee met de toeslagreserve? De extra verhoging uit de toeslagreserve per 1 januari 2019 is 0,88%. SBZ Pensioen heeft voldoende geld in de toeslagreserve voor deze extra verhoging. Samen met de extra verhoging is de totale verhoging van uw pensioen 1,28% per 1 januari 2019. Ieder jaar bekijken we opnieuw of we toeslag kunnen verlenen.

Wanneer ontvangen de gepensioneerden hun verhoogde uitkering?
De verhoging die er 1 januari 2019 van kracht is geworden, verwerken wij vanaf februari 2019 in de pensioenuitkeringen. De gepensioneerden ontvangen in februari ook met terugwerkende kracht hun toeslag over januari 2019.

Zo proberen we zoveel mogelijk uw koopkracht te behouden
Elk jaar stijgen de prijzen. Stijgt uw pensioen niet mee, dan wordt uw pensioen steeds iets minder waard. Dat noemen we inflatie. Door uw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen behoudt het zijn koopkracht.

Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de beleidsdekkingsgraad
Die laat zien hoe financieel gezond we zijn. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen: de toegezegde pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

Voor het bepalen van de verhoging gelden deze regels

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan kunnen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen. Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Hoe betalen we de pensioenverhoging
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Rekenvoorbeeld
Marie (64) bouwt pensioen op bij SBZ Pensioen. Zij heeft begin 2018 € 2.000,- pensioen opgebouwd. Dit is het bedrag dat zij jaarlijks ontvangt als zij met pensioen gaat.

De beleidsdekkingsgraad was op 31 oktober 2018: 113,1%. Omdat de dekkingsgraad hoger was dan 110%, kan er een toeslag verleend worden.

Dit betekent het voor Marie
Het pensioen van Marie stijgt per 1 januari 2019. De toeslag die zij ontvangt is 0,4%. Daardoor krijgt zij een verhoging van € 8,-. Dus wordt het pensioenbedrag dat ze later jaarlijks krijgt als zij met pensioen gaat: € 2.008,-

Verhogingen van pensioenen in de laatste 5 en 10 jaar
In de Voorwaardelijkheidsverklaring vindt u de overzichten van de verhogingen van pensioenen in de afgelopen 5 en 10 jaar. Voor een toelichting kunt u terecht bij uw werkgever.

Downloads verhoging van pensioen