Variabel of vast pensioen

In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u hiervan een variabel of vast pensioen in. Hoe werkt dit?

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
In het jaar dat u 58 wordt, vragen we u om een voorlopige keuze te maken voor een vaste pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder of variabele pensioenuitkering bij SBZ Pensioen. Als u heeft gekozen voor een vast pensioen kunt u op uw pensioendatum alsnog definitief kiezen voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen. En andersom kan ook: heeft u op 58-jarige leeftijd voor een variabel pensioen gekozen? Dan kunt u op uw pensioendatum alsnog definitief kiezen voor een vast pensioen bij een andere pensioenuitvoerder.

Kiest u voor een variabel pensioen of geeft u geen keuze door?
Dan zetten wij uw individuele pensioenkapitaal geleidelijk om in pensioenaanspraken in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP deelt u beleggings- en verzekeringsrisico’s met alle andere deelnemers in dit CVP.

Bij Collectief Variabel Pensioen (CVP) blijft uw pensioen ook na uw pensionering belegd
Als u bij pensionering definitief kiest voor deelname in het CVP, dan blijft uw pensioen ook na pensionering belegd. Ook als u eerder koos voor een vast pensioen en op uw pensioendatum toch voor een variabel pensioen kiest. Het voordeel van een variabel pensioen is dat uw pensioen naar verwachting gedeeltelijk meegroeit met de inflatie. Uw koopkracht blijft zo beter op peil dan bij een vast pensioen. Bovendien is in het CVP de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Het nadeel is dat het resultaat ook kan tegenvallen. Daarom beleggen we in het CVP met minder risico dan als u jong bent en spreiden we winsten en verliezen.

Behaalde winsten en verliezen spreiden wij over 3 jaar
De beleggingsresultaten verwerken wij in uw pensioen. Om grote schommelingen te voorkomen doen we dat niet in 1 keer, maar gespreid over 3 jaar. Deze spreiding van resultaten start direct als u besluit deel te nemen in het CVP. En dat blijft zo, ook na ingang van uw pensioen. Hieronder vindt u de video met uitleg over de spreiding van resultaat in CVP.

Kiest u voor een vast pensioen?
Dan blijven wij voor u uw individuele pensioenkapitaal beleggen totdat u met pensioen gaat. Wel bouwen we binnen uw Lifecycle het percentage risicovolle beleggingen, zoals aandelen, verder af dan bij een variabel pensioen. Uw vaste pensioen koopt u vervolgens aan bij een andere pensioenuitvoerder.