Variabel of vast pensioen

In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u hiervan een variabel of vast pensioen in.

U maakt een voorlopige keuze in het jaar dat u 58 wordt
U kiest dan voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen of een vast pensioen bij een andere pensioenuitvoerder. De definitieve keuze voor een variabel of vast pensioen maakt u op uw pensioendatum.

Kiest u op uw 58e voor een variabel pensioen? Of geeft u geen keuze door?
Dan zetten wij uw individueel pensioenkapitaal in 10 jaar tijd geleidelijk om in pensioenaanspraken in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). We zetten daarvoor elk jaar een deel van uw individueel pensioenkapitaal om naar het CVP. De rest van uw individueel pensioenkapitaal blijft belegd in de Lifecycle of eigen beleggingsmix op basis van uw risicoprofiel.

Kiest u op uw 58e voor een vast pensioen?
Dan blijven we uw individueel pensioenkapitaal voor u beleggen totdat u met pensioen gaat. U blijft beleggen in de Lifecycle of eigen beleggingsmix op basis van uw risicoprofiel.

U maakt een definitieve keuze op uw pensioendatum
Heeft u op uw 58e voor een vast pensioen bij een andere pensioenuitvoerder gekozen? Dan kunt u op uw pensioendatum alsnog kiezen voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen. Andersom kan ook. Koos u op uw 58e voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen? Dan kunt u op uw pensioendatum nog steeds besluiten om een vast pensioen aan te kopen bij een andere pensioenuitvoerder.

Bij het CVP gaat u na uw pensionering door met beleggen
Het voordeel van een variabel pensioen is dat uw pensioen naar verwachting gedeeltelijk meegroeit met de inflatie. Uw koopkracht blijft zo beter op peil dan bij een vast pensioen. Bovendien is in het CVP de hoogte van uw pensioen minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Het nadeel is dat het resultaat ook kan tegenvallen. Daarom beleggen we in het CVP met minder risico dan wanneer u jonger zou zijn en spreiden we winsten en verliezen. In het CVP deelt u beleggings- en verzekeringsrisico’s met alle andere deelnemers in dit CVP.

Meer over beleggen in de Beschikbarepremie- en Nettopensioenregeling


In de afgelopen jaren zijn in het CVP de volgende resultaten bereikt

SBZ-Tooltox-Ik-kom-graag-bij-u-langs

Let op: de percentages in bovenstaande tabel zijn de resultaten. Dit is niet het percentage waarmee uw pensioen per 1 juli wordt aangepast.

Behaalde winsten en verliezen spreiden wij over 3 jaar
De resultaten in enig kalenderjaar - winsten en verliezen – verwerken we elk jaar vanaf 1 juli van het hierop volgende jaar in uw pensioen. Dit doen we gespreid over 3 jaren om grote schommelingen te voorkomen. Hoe we dit doen kunt u bekijken in onderstaande video over de spreiding van het resultaat in het CVP. Zie wat dit betekent dit voor uw pensioen.

De spreiding van resultaten start direct als u besluit deel te nemen in het CVP. En dat blijft zo, ook na ingang van uw pensioen.

Elk jaar voor juli ontvangt u een brief met de gevolgen voor uw pensioen. 
Een variabel pensioen levert naar verwachting uiteindelijk een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat een variabele uitkering lager uitkomt dan een vaste uitkering.

 

Bekijk de video met uitleg over de spreiding van resultaat in CVP.