Verantwoord beleggen

Bij verantwoord beleggen richten we ons op 3 speerpunten: milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Dit heet ook wel ESG: Environment, Social en Governance.

Daarbij kunnen we de volgende acties ondernemen:

Actieve dialoog voeren
Ook wel: engagement. Bij het beleggen kijken we naar de financiële prestaties van een bedrijf, maar ook naar het maatschappelijk functioneren van een bedrijf. Namens SBZ Pensioen gaat Robeco actief in gesprek met bedrijven over goed ondernemingsbestuur, sociale omstandigheden en milieubeleid. Met als doel verbeteringen op deze gebieden te realiseren. Per kwartaal maken we hiervan een rapportage. De meest recente rapportage vindt u onderaan deze pagina.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Namens SBZ Pensioen stemt Robeco op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we aandelen hebben. Dit betekent dat we bij bedrijven waarvan we aandelen hebben, voor of tegen voorstellen kunnen stemmen of afzien van stemmen. Het gaat onder andere om voorstellen op het gebied van milieubeleid, sociale omstandigheden of ondernemingsbestuur.

Hoe er wordt gestemd leest u in het stemverslag, klik hiervoor op de button ‘Stemrapportages bekijken’:
  • Via het zoekmenu vindt u per bedrijf de stemhistorie
  • Voor elk bedrijf waar SBZ Pensioen in belegt, kunt u per voorstel zien hoe het pensioenfonds heeft gestemd

Stemrapportages bekijken

Landen en bedrijven uitsluiten
SBZ Pensioen bezit nooit beleggingen die volgens de wet verboden zijn. Robeco houdt daarnaast voor SBZ Pensioen een lijst bij met een beperkt aantal landen en bedrijven waarin per definitie niet wordt belegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om landen die sancties zijn opgelegd door de EU, de VN of de VS. Of om bedrijven die zich bezighouden met controversiële wapens. Daarnaast kunnen bedrijven of landen op de lijst komen omdat ze structureel regels schenden op het gebied van milieu, sociale omstandigheden of goed ondernemingsbestuur. In principe sluit SBZ Pensioen deze beleggingen ook uit. Daarnaast heeft SBZ Pensioen al lang geleden besloten niet te beleggen in tabaksfabrikanten.
Lees hier meer over het uitsluiten van landen en bedrijven.

Impact beleggingen
In 2015 heeft SBZ Pensioen impact beleggen ingevoerd. Daarmee richten wij ons naast financieel resultaat extra op (impact hebben op) maatschappelijk resultaat. Het gaat dan om het verbeteren van de gezondheidszorg, de financiële zekerheid voor individuen en milieu. In de download 'Mission statement impact beleggingen' leest u meer over onze doelstelling over impact beleggingen. Lees ook: 'Meer over verantwoord beleggen bij SBZ Pensioen'.

Downloads verantwoord beleggen