Uit dienst

U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen bij SBZ Pensioen?

Is uw nieuwe werkgever ook aangesloten bij SBZ Pensioen?
U hoeft dan niets te doen. U ontvangt dan een nieuwe startbrief met de variabelen in de pensioenregeling waar uw werkgever voor gekozen heeft.

Gaat u buiten de (zorg)verzekerings- of financiële sector werken?
Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat moet u doen?
Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan dit pensioenfonds.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wat moet u verder weten?

  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aan. Dat geldt ook voor pensioenen die u heeft opgebouwd voor u bij SBZ Pensioen deelnemer werd. Ga na of waardeoverdracht in uw situatie voordelig is. Laat u hierbij eventueel adviseren door een financieel adviseur.
  • Heeft u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag onder bepaalde voorwaarden afkopen. U krijgt het bedrag dan in 1 keer, in plaats van een maandelijkse pensioenuitkering.
  • Gaat u bij uw nieuwe werkgever meer of minder werken? Dat heeft invloed voor het partnerpensioen dat uw partner ontvangt na uw overlijden.