Nettopensioenregeling

In de Nettopensioenregeling bouwt u een kapitaal op voor een aanvullend pensioen. Is uw salaris hoger dan € 107.593,- (in 2019)? Dan neemt u tot aan deze fiscale grens deel aan de Middelloonregeling. Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

Wilt u dit niet? Dan kunt u zich afmelden via uw werkgever of via Mijn Pensioen.

Uw premie zetten wij op een beleggingsrekening
U betaalt elke maand een premie vanuit uw nettosalaris. De premies zetten wij op een beleggingsrekening. Het geld op uw rekening beleggen wij in beleggingsfondsen. De Nettopensioenregeling kent hiervoor 3 risicoprofielen: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Bij elk risicoprofiel horen bepaalde lifecycles met bijbehorende beleggingsfondsen. In deze 3 lifecycles wordt het beleggingsrisico automatisch geleidelijk afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. Kijk voor meer informatie over beleggen op Mijn Pensioen. Hier kunt u ook wijzigingen doorvoeren.

Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een variabel of vast pensioen
Met de ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormt u een pensioenkapitaal. Op uw pensioendatum koopt u hiermee een variabel of vast pensioen. Bij SBZ Pensioen kunt u alleen kiezen voor een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen blijft u ook na uw pensioendatum beleggen.

Bij SBZ Pensioen kunt u vanaf 58 jaar al geleidelijk aanspraken op een variabel pensioen kopen. Op uw pensioendatum kiest u definitief voor een variabel pensioen (bij SBZ Pensioen) of een vast pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder).

Meer lezen over de Nettopensioenregeling?

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 1

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 2

Informatie over de Nettopensioenregeling