Nettopensioenregeling

In de Nettopensioenregeling bouwt u een kapitaal op voor een aanvullend pensioen. Is uw salaris hoger dan €112.189,- (in 2021)? Dan neemt u tot aan deze fiscale grens deel aan de Middelloonregeling of Beschikbarepremieregeling. Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

U kunt vóór deelname 1x extra informatie bij ons opvragen
U ontvangt dan een inschatting van het pensioenkapitaal dat u met uw premie-inleg mogelijk kunt bereiken op uw 68e. En van het te verwachten pensioen dat u hiermee kunt inkopen. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties.

Hoe vraagt u de eenmalige extra informatie aan?

  • Ga naar contact en klik op Stuur ons een e-mail.
  • Kies daarna bij Onderwerp de categorie 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
  • Dien bij Mijn vraag of opmerking uw verzoek in.

Wilt u niet deelnemen? Dan kunt u zich afmelden via uw werkgever.

Uw premie zetten wij op een beleggingsrekening
U betaalt elke maand een premie vanuit uw nettosalaris. De premies zetten wij op een beleggingsrekening. Het geld op uw rekening beleggen wij in beleggingsfondsen. De Nettopensioenregeling kent hiervoor 3 risicoprofielen: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. bij elk risicoprofiel horen bepaalde lifecycles. In deze 3 lifecycles wordt het beleggingsrisico automatisch geleidelijk afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. Met de ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormt u een individueel pensioenkapitaal. Kijk voor meer informatie over beleggen op Mijn Pensioen. Hier kunt u uw profiel kiezen of wijzigingen doorgeven. In de video Beleggingsbalans ziet u hoe u dat doet.

Vast of Variabel pensioen?
In het jaar dat u 58 jaar wordt vragen wij u een keuze te maken tussen een vast pensioen of een variabel pensioen. Kiest u voor een vast pensioen? Dan blijven wij voor u uw individuele pensioenkapitaal beleggen totdat u met pensioen gaat. Wel bouwen we binnen uw lifecycle het percentage risicovolle beleggingen, zoals aandelen, verder af dan bij een variabel pensioen. Uw vaste pensioen koopt u vervolgens aan bij een andere pensioenuitvoerder. Kiest u voor een variabel pensioen of geeft u geen expliciete keuze door? Dan wordt uw individuele pensioenkapitaal vanaf die leeftijd, geleidelijk in 10 jaar, omgezet in Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het CVP deelt u beleggings- en verzekeringsrisico’s met alle andere deelnemers.

Bij Variabel pensioen blijft uw pensioen belegd en spreiden we de resultaten over 3 jaar
Als u deelneemt in het CVP blijft uw pensioen belegd. Ook na pensionering. Het voordeel hiervan is dat uw pensioen naar verwachting gedeeltelijk meegroeit met de inflatie. Uw koopkracht blijft zo beter op peil dan bij een vast pensioen. Het nadeel is dat bij doorbeleggen het resultaat ook kan tegenvallen. Behaalde winsten en verliezen worden in uw pensioen verwerkt. Om grote schommelingen te voorkomen doen we dat niet in één keer, maar gespreid over 3 jaar. Deze spreiding van resultaten start vanaf het moment dat u deelneemt in het CVP. En dat blijft zo, ook na ingang van uw pensioen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen over de Nettopensioenregeling?

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 1

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 2

Informatie over de Nettopensioenregeling