Nettopensioenregeling

In de Nettopensioenregeling bouwt u een kapitaal op voor een aanvullend pensioen. Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan neemt u tot aan deze fiscale grens deel aan de Middelloonregeling of Beschikbarepremieregeling. Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

U kunt vóór deelname 1x extra informatie bij ons opvragen
U ontvangt dan een inschatting van het pensioenkapitaal dat u met uw premie-inleg mogelijk kunt bereiken op uw 68e. En van het te verwachten pensioen dat u hiermee kunt inkopen. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties.

Hoe vraagt u de eenmalige extra informatie aan?

  • Ga naar contact en ga naar Stuur ons een e-mail.
  • Kies daarna bij Onderwerp de categorie 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
  • Dien bij Mijn vraag of opmerking uw verzoek in.

Wilt u niet deelnemen? Dan kunt u zich afmelden via uw werkgever.

Uw premie zetten wij op een beleggingsrekening
U betaalt elke maand een premie vanuit uw nettosalaris. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. In ons stappenplan Risicoprofiel bepalen leggen wij u stap voor stap uit hoe u zelf uw risicoprofiel kiest.

Open het stappenplan Risicoprofiel bepalen (pdf)

De ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormen uw individueel pensioenkapitaal
Standaard beleggen wij voor u volgens Lifecycles. Maar u kunt ook kiezen voor Vrij Beleggen. Bij Lifecycle-beleggen beleggen wij uw kapitaal op basis van uw risicoprofiel en uw leeftijd. Heeft u geen risicoprofiel doorgegeven? Dan beleggen wij standaard volgens het profiel Neutraal. Na uw 45e bouwen wij het risico geleidelijk af in alle profielen. In de pensioenregeling zitten ook duurzame kenmerken. In de beleggingen schuilen namelijk risico’s op het gebied van goed bestuur, sociale omstandigheden en milieu die wij willen beheersen. Het pensioenfonds heeft hier methodes voor, zoals de dialoog aangaan met bedrijven over dit soort thema’s. We noemen dit ook wel verantwoord beleggen.

In het jaar dat u 58 jaar wordt, kunt u een voorlopige keuze maken tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Kiest u voor variabel dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP).

Collectief Variabel Pensioen

Beleggen in de Nettopensioenregeling

Meer lezen over de Nettopensioenregeling?

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 1

Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 2

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Hieronder vindt u het Overzicht variabelen per werkgever. We hebben dit met veel zorg gemaakt. Toch kan er een fout instaan of kunnen er gegevens ontbreken. Het pensioenreglement en de werkgeversbijlage gaan altijd voor.

Overzicht variabelen

Informatie over de Nettopensioenregeling