Wie zijn we?

SBZ Pensioen is hét pensioenfonds voor werkgevers, (ex-)werknemers en gepensioneerden in de sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en zakelijke dienstverleners. Het fonds voert de pensioenregeling voor de toekomst uit en verzekert werknemers en hun familieleden daarmee van een goed inkomen voor later. Onze klanten ervaren ons als vertrouwd, flexibel en persoonlijk.

Waar willen we naartoe?
Als vrijwillig fonds kennen we de tucht van de markt. We zijn ervan overtuigd dat we ons kunnen blijven onderscheiden met sectorspecifiek maatwerk, hoge kwaliteit in producten en service en lage kosten. Onze omvang en gezonde financiële basis helpen ons in efficiency en wendbaarheid, maar ook in innovatie. Bij nieuwe ontwikkelingen voelen we ons thuis in de voorhoede. Zowel bij doorontwikkeling van pensioenregelingen als met een verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid. Mede daarom zien we onze toeslagambitie als een realistisch doel voor onze deelnemers.

Hoe bereiken we dat?
Dat vereist een gedegen aanpak en een uitgekiende route. De 'knooppunten' op die route zijn:

  • Door de vrijwillige aansluiting zijn we als geen ander gewend om echt naar onze klanten te luisteren en voortdurend te werken aan verdere verbetering.
  • Daarom laten we niets aan het toeval over en stellen we ook hoge eisen aan onze partners in de keten.
  • We zien een beheerste groei als voorwaarde voor behoud van onze vertrouwde positie, toename van onze slagkracht en wendbaarheid, en verdere beheersing van onze kosten.
  • Door permanente innovatie zijn we met een breed productenaanbod klaar voor het nieuwe stelsel. Maar de ontwikkeling gaat door, elke dag. Het houdt ons en onze partners scherp.
  • Onze nu al state-of-the-art digitale dienstverlening blijft onderwerp van constante verbetering. Digitale communicatie brengt onze deelnemers laagdrempelig en persoonlijk inzicht en overzicht.
  • Wij zetten in op maximale flexibiliteit en maatwerk voor werkgevers, uiteraard binnen solide kaders en randvoorwaarden zoals een volledig geautomatiseerde en daardoor zeer kosten-efficiënte procesverwerking.
  • Ons beleid van duurzaam en verantwoord beleggen leverde ons een solide financiële positie op. Daar gaan we dus vol overtuiging mee door.
  • We geloven in het ontzorgen van onze werkgevers, en in een hechte samenwerking. Die unieke combinatie zorgt ervoor dat medewerkers (onze deelnemers) zich meer en meer bewust zijn van het belang van een inkomen voor later.

Downloads het pensioenfonds