Pensioen uitruilen

Gaat u bijna met pensioen? Op uw pensioendatum kunt u kiezen voor extra ouderdomspensioen. Het partnerpensioen vervalt dan voor een deel of helemaal. Het omgekeerde - kiezen voor extra partnerpensioen en minder ouderdomspensioen - is ook mogelijk.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken. Kiest u voor extra ouderdomspensioen? Dan moet uw partner hiervoor een handtekening zetten. Uw partner moet zich er namelijk goed van bewust zijn dat hij of zij een lagere of zelfs géén uitkering krijgt na uw overlijden.

Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
Dan mag u het partnerpensioen voor een deel of helemaal uitruilen voor extra ouderdomspensioen. U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Er is wel een limiet: het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het overgebleven ouderdomspensioen.

Heeft u pensioen in de Beschikbarepremieregeling en/of Nettopensioenregeling?
In deze regelingen bouwt u een kapitaal op voor uw pensioen. Kiest u op uw pensioendatum voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen? Dan kopen wij van uw kapitaal standaard een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor u aan. U kunt met uw kapitaal ook alleen een ouderdomspensioen aankopen.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen?
    Dan krijgt u 6 maanden van tevoren meer informatie van ons. We leggen u daarin duidelijk uit hoe u uw pensioen aanvraagt.
  • Woont u in het buitenland?
    En heeft u 6 maanden vóór uw pensioendatum nog geen informatie van ons gehad? Neem dan zelf contact met ons op.
  • Gaat u eerder met pensioen?
    Gaat u eerder met pensioen? Neem dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt, contact met ons op. Kijk bij Mijn Pensioen wat dit voor u betekent.

Mijn Pensioen