Pensioen uitruilen

Gaat u bijna met pensioen? Dan kunt u uw pensioen nog aanpassen. U ruilt hiervoor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer aanpassen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omhoog. Als u overlijdt, krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen. Uw partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten. We vragen u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee te sturen. Dat is wettelijk verplicht.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omlaag. Het partnerpensioen mag na de uitruil niet hoger zijn dan 70% van het overgebleven ouderdomspensioen.

Wat moet u doen?
Gaat u op de standaard pensioenleeftijd (68 jaar) met pensioen? Dan krijgt u ruim 4 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier op tijd naar ons terug. Woont u in het buitenland? Dan kan het zijn dat u dit formulier niet op tijd krijgt. Vraag het daarom zelf tijdig aan.

Gaat u eerder met pensioen? Neem dan minstens 3 maanden voordat u met pensioen wilt, contact met ons op.

Met de pensioenplanner berekent u wat dit financieel betekent.