Pensioen uitruilen

Gaat u bijna met pensioen? Op uw pensioendatum kunt u kiezen voor extra ouderdomspensioen. Het partnerpensioen vervalt dan voor een deel of helemaal. Het omgekeerde - kiezen voor extra partnerpensioen en minder ouderdomspensioen - is ook mogelijk.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken. Uw partner moet het in alle gevallen eens zijn met uw keuze en hiervoor een handtekening zetten. Kiest u voor extra ouderdomspensioen? Dan moet uw partner zich er namelijk goed van bewust zijn dat hij of zij een lagere of zelfs géén uitkering krijgt na uw overlijden.

Neemt u deel aan de Middelloonregeling?
Dan mag u het partnerpensioen voor een deel of helemaal uitruilen voor extra ouderdomspensioen. U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Er is wel een limiet: het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het overgebleven ouderdomspensioen.

Heeft u pensioen in de Beschikbarepremieregeling en/of Nettopensioenregeling?
In deze regelingen bouwt u een kapitaal op voor uw pensioen. Kiest u op uw pensioendatum voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen? Dan kopen wij van uw kapitaal standaard een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor u aan. U kunt met uw kapitaal ook alleen een ouderdomspensioen aankopen.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen?
    Dan krijgt u 6 maanden van tevoren meer informatie van ons. We leggen u daarin duidelijk uit hoe u uw pensioen aanvraagt.
  • Woont u in het buitenland?
    En heeft u 6 maanden vóór uw pensioendatum nog geen informatie van ons gehad? Neem dan zelf contact met ons op.
  • Gaat u eerder met pensioen?
    Gaat u eerder met pensioen? Neem dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt, contact met ons op. Kijk bij Mijn Pensioen wat dit voor u betekent.

Mijn Pensioen