Pensioen uitruilen

Gaat u bijna met pensioen? Dan kunt u uw pensioen nog aanpassen. U ruilt hiervoor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer aanpassen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omhoog. Als u overlijdt, krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen. Uw partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten. We vragen u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee te sturen. Dat is wettelijk verplicht.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omlaag. Het partnerpensioen mag na de uitruil niet hoger zijn dan 70% van het overgebleven ouderdomspensioen.

Heeft u pensioen in de Nettopensioenregeling?
En kiest u op uw pensioendatum voor een variabel pensioen bij SBZ Pensioen? Dan kopen wij standaard een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor u aan. U kunt het partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw partner moet hier schriftelijk akkoord op geven.

Wat moet u doen?
Gaat u op de standaard pensioenleeftijd (68 jaar) met pensioen? Dan krijgt u ruim 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur ons het formulier op tijd. Woont u in het buitenland? Dan kan het zijn dat u dit formulier niet op tijd krijgt. Vraag het daarom zelf tijdig aan.

Gaat u eerder met pensioen? Neem dan minstens 6 maanden voordat u met pensioen wilt, contact met ons op. Kijk op Mijn Pensioen wat dit voor u betekent

Mijn Pensioen