Financieel crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland hebben een financieel crisisplan. Ook wij. De maatregelen die hierin staan, kunnen invloed hebben op uw pensioen. Daarom vatten we ons crisisplan kort voor u samen.

Wat is een financieel crisisplan?
Bevindt ons pensioenfonds zich in een crisissituatie dan staat in ons crisisplan welke maatregelen we kunnen inzetten èn wat het effect van deze maatregelen is.

Wanneer spreken we van een crisis?
We spreken van een crisis wanneer ons pensioenfonds niet meer zonder extra maatregelen onze dekkingsgraad kan herstellen. Als onze dekkingsgraad te laag is, krijgen wij van De Nederlandsche Bank tijd om te herstellen. Lukt dat niet binnen de wettelijke termijn, dan zijn er extra maatregelen nodig. In dat geval spreken we van een crisis.

Bij welke dekkingsgraad moet het pensioenfonds maatregelen nemen?
Dat hangt van een aantal factoren af, zoals de stand van de rente en de opbrengst van onze beleggingen.

Welke maatregelen kunnen we nemen?
We kunnen op verschillende manieren ingrijpen:

 • We verkleinen de risico’s door anders te gaan beleggen
  Een deel van ons pensioen wordt betaald uit beleggingsopbrengsten. Is er een financiële crisis? Dan kunnen we ons beleggingsbeleid aanpassen.
 • We verhogen de pensioenen niet of slecht gedeeltelijk
  Als pensioenfonds willen we de pensioenen graag ieder jaar verhogen. De prijzen en lonen stijgen immers ook. In de tijd van een financiële crisis kan het fonds de pensioenen niet of maar deels verhogen.
 • We verhogen de pensioenpremie
  U betaalt elke maand pensioenpremie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw loon. Zelf betaalt uw werkgever ook een deel van de premie. Het fonds kan in overleg met sociale partners besluiten de premie te verhogen.
 • We versoberen de pensioenregeling
  U bouwt dan bijvoorbeeld minder pensioen op per jaar.
 • We kunnen de pensioenen verlagen
  We doen dat alleen als het echt niet anders kan.

Welke maatregelen we inzetten, hangt af van de situatie. We houden zo veel als mogelijk rekening met de evenwichtige belangen van (voormalige) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Wat is het verschil tussen een financieel crisisplan en een herstelplan?
Het financieel crisisplan is niet hetzelfde als een herstelplan. Een herstelplan gaat alleen over hoe we de dekkingsgraad weer op peil brengen als die onder een kritische grens komt. Een financieel crisisplan is breder. Het gaat ook over situaties waarbij een herstelplan niet nodig is. SBZ Pensioen heeft overigens op dit moment wel een herstelplan.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Op deze website leest u altijd het laatste nieuws. Wilt u het hele crisisplan lezen? Dat vindt u in de bijlage van de ABTN.