Pensioenregeling SBZ Pensioen

SBZ Pensioen regelt het pensioen voor werknemers van organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekerings- en de financiële sector in de breedste zin van het woord. Tot 1 januari 2014 was SBZ Pensioen de uitvoerder van de de pensioenregeling voor Achmeapersoneel. Vanaf 1 januari 2014 voert Stichting Pensioenfonds Achmea deze pensioenregeling uit. Voor de inhoud van de pensioenregeling Achmeapersoneel kunt u bij Stichting Pensioenfonds Achmea terecht.

Middelloonregeling en Nettopensioenregeling
Tot een salaris van € 110.111,- (in 2020) bouwt u pensioen op in de Middelloonregeling (Pensioenreglement 2014). Is uw salaris hoger? Dan neemt u voor het deel van uw salaris boven de fiscale grens vrijwillig deel aan de Nettopensioenregeling (Pensioenreglement Nettopensioenregeling DC 2019). Maar alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt.

Bedragen en percentages in de Middelloonregeling
In de Middelloonregeling gebruiken we verschillende bedragen en percentages om de pensioenen te berekenen. Uw werkgever kiest zelf welke bedragen en percentages gelden voor de pensioenregeling die uw werkgever aanbiedt. In de tabel vindt u de voornaamste variabelen: Franchisebedrag en de pensioenopbouwpercentages voor Levenslang ouderdomspensioen (LOP) em Levenslang Partnerpensioen (LPP). Let op: deze tabel is niet uitputtend. Meer variabelen uit uw pensioenregeling vindt u in Mijn Pensioen.

Tabel werkgevers en voornaamste variabelen

Middelloonregeling

Nettopensioenregeling