Kostentransparantie

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maakt SBZ Pensioen kosten. Ook het vermogensbeheer kost geld. SBZ Pensioen vindt het belangrijk om open te zijn over deze kosten. Ze zijn namelijk direct van invloed op de waarde van het pensioen.

SBZ Pensioen bekijkt periodiek of de kosten die per deelnemer worden gemaakt overeenkomen met de kosten van vergelijkbare pensioenfondsen.

Kosten voor uitvoering van de pensioenregeling
De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling houden onder meer verband met het voeren van een pensioenadministratie, het innen van premies, het uitkeren van pensioenen en de communicatie met de deelnemers. In 2022 waren de totale kosten van het pensioenbeheer € 4,2 miljoen (2021 € 3,8 miljoen). Omgerekend is dat € 214,- (2021 € 195,-) inclusief externe kosten in verband met voorbereiding op de WTP (Wet toekomst pensioenen) (€ 202,- exclusief externe kosten) per deelnemer en pensioengerechtigde.

Kosten voor vermogensbeheer
De uitvoeringskosten van het vermogensbeheer (ex transactiekosten) waren in 2022 0,791% van het beheerd vermogen (2021 0,772%). De kosten voor het vermogensbeheer zijn hoger dan bij sommige andere pensioenfondsen. Dit komt omdat wij niet passief een index volgen maar actief op zoek gaan naar de beste beleggingen. We beleggen hierdoor ook in niet-beursgenoteerd vastgoed, infrastructuur en impactbeleggingen. Ons actieve beheer heeft ons 0,43% extra rendement opgeleverd.

Transactiekosten
De transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren. De transactiekosten waren (naar schatting) in 2022: 0,128% (2021: 0,121%) van het gemiddeld belegd vermogen. De vaststelling van transactiekosten is complex. Ze zijn namelijk vaak onderdeel van de koers- of prijsvorming. Hierdoor zijn ze niet direct herkenbaar als kosten. Van deze kosten is een inschatting gemaakt op basis van geldende transactiekosten per soort belegging en de omzet in de betreffende beleggingscategorie.