Kostentransparantie

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maakt SBZ Pensioen kosten. Ook het vermogensbeheer kost geld. SBZ Pensioen vindt het belangrijk om open te zijn over deze kosten. Ze zijn namelijk direct van invloed op de waarde van het pensioen.

SBZ Pensioen bekijkt ieder jaar of de kosten die per deelnemer worden gemaakt overeenkomen met de kosten van vergelijkbare pensioenfondsen.

Kosten voor uitvoering van de pensioenregeling
De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling houden onder meer verband met het voeren van een pensioenadministratie, het innen van premies, het uitkeren van pensioenen en de communicatie met de deelnemers. In 2020 waren de totale kosten van het pensioenbeheer € 4 miljoen. Omgerekend is dat inclusief btw € 211,- (of € 192,- exclusief btw) per deelnemer en pensioengerechtigde. In 2019 was dit € 174,- exclusief btw.

Kosten voor vermogensbeheer
De kosten voor het vermogensbeheer waren in 2020: 0,601% en in 2019: 0,603% van het gemiddeld belegd vermogen. Het belegd vermogen is het totaalbedrag dat SBZ Pensioen belegt in bijvoorbeeld vastgoed, obligaties en aandelen.

SBZ Pensioen maakt bij het beheer van vermogen gemiddeld gezien meer kosten dan andere vergelijkbare pensioenfondsen. Dat komt door de gekozen beleggingsmix, omdat SBZ Pensioen het vermogen actief beheert en vanwege het gekozen uitvoeringsmodel. Het uitgangspunt van SBZ Pensioen is dat dit extra rendement oplevert en dat de hogere kosten daarmee goed worden gemaakt. We bewaken dit overigens continu en tot nu toe was het extra rendement hoger dan de extra kosten.

Transactiekosten
De transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren. De transactiekosten waren (naar schatting) in 2020: 0,298% (2019: 0,198%) van het gemiddeld belegd vermogen. De vaststelling van transactiekosten is lastig. Ze zijn namelijk vaak onderdeel van de koers- of prijsvorming. Hierdoor zijn ze niet direct herkenbaar als kosten. Van deze kosten is een inschatting gemaakt op basis van geldende transactiekosten per soort belegging en de omzet in de betreffende beleggingscategorie.