Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar (104 weken) uw salaris geheel of gedeeltelijk door.

Hoeveel betaalt uw werkgever door bij ziekte?
Hoeveel uw werkgever doorbetaalt, hangt af van de afspraken die u hierover met uw werkgever heeft gemaakt. Kijk daarvoor op Mijn Pensioen. In sommige gevallen kan uw werkgever een Ziektewetuitkering voor u krijgen.

Mijn Pensioen

U blijft pensioen opbouwen tijdens ziekte
In de tijd dat u ziek bent, bouwt u nog steeds pensioen op. We berekenen uw pensioenopbouw over het salaris dat u in deze 2 jaar krijgt doorbetaald.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Dit kan een IVA- of een WGA-uitkering zijn.

Mogelijk krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen
Van SBZ Pensioen kunt u daarnaast een aanvulling krijgen. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voorwaarde is dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

  • Heeft u een IVA-uitkering?
    Dan vullen we uw uitkering de eerste 4 jaar aan met 10% van uw jaarsalaris tot de WIA-uitkeringsgrens.
  • Ligt uw inkomen boven de WIA-uitkeringsgrens?
    Dan ontvangt u de eerste 4 jaar een extra aanvulling van 85% van het jaarsalaris boven de WIA-uitkeringsgrens. Na 4 jaar wordt deze extra aanvulling verlaagd tot 75% van het jaarsalaris boven de WIA-uitkeringsgrens.
  • Heeft u een WGA-uitkering?
    Dan berekenen we de aanvulling én de extra aanvulling aan de hand van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De aanvulling stopt in ieder geval als uw AOW-uitkering ingaat.

U blijft pensioen opbouwen tijdens arbeidsongeschiktheid
Tijdens uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen bij SBZ Pensioen. U betaalt hiervoor geen of minder pensioenpremie. Dit heet premievrije voortzetting.

Heeft u al (langer) een WIA- of WAO-uitkering, maar heeft u nooit bericht van ons gehad? Neem in dat geval contact met ons op. We kijken dan alsnog naar uw situatie. Blijkt dan dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw? Dan regelen we dat alsnog met terugwerkende kracht voor u.

U hoeft niets te doen
In de eerste 2 jaar van uw ziekte geeft uw werkgever uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie hierop aan.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, dan vullen wij uw uitkering aan. U krijgt dan een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. In het pensioenreglement Middelloonregeling (pdf) of het pensioenreglement Beschikbarepremieregeling (pdf) leest u hierover meer. Uw uitkering stopt in elk geval als uw AOW van de overheid ingaat.

Laat het ons weten als u (meer of minder) arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.