Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar (104 weken) uw salaris geheel of gedeeltelijk door.

Hoeveel betaalt uw werkgever door bij ziekte?
Hoeveel uw werkgever doorbetaalt, hangt af van de afspraken die u hierover met uw werkgever heeft gemaakt. Kijk daarvoor op Mijn Pensioen. In sommige gevallen kan uw werkgever een Ziektewetuitkering voor u krijgen.

U blijft pensioen opbouwen tijdens ziekte
In de tijd dat u ziek bent, bouwt u nog steeds pensioen op. We berekenen uw pensioenopbouw over het salaris dat u in deze 2 jaar krijgt doorbetaald.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Dit kan een IVA- of een WGA-uitkering zijn.

Mogelijk krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen
Van SBZ Pensioen kunt u daarnaast een aanvulling krijgen. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voorwaarde is dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

  • Heeft u een IVA-uitkering?
    Dan vullen we uw uitkering de eerste 4 jaar aan met 10% van uw jaarsalaris tot de WIA-uitkeringsgrens.
  • Ligt uw inkomen boven de WIA-uitkeringsgrens?
    Dan ontvangt u de eerste 4 jaar een extra aanvulling van 85% van het jaarsalaris boven de WIA-uitkeringsgrens. Na 4 jaar wordt deze extra aanvulling verlaagd tot 75% van het jaarsalaris boven de WIA-uitkeringsgrens.
  • Heeft u een WGA-uitkering?
    Dan berekenen we de aanvulling én de extra aanvulling aan de hand van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De aanvulling stopt in ieder geval als uw AOW-uitkering ingaat.

U blijft pensioen opbouwen tijdens arbeidsongeschiktheid
Tijdens uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen bij SBZ Pensioen. U betaalt hiervoor geen of minder pensioenpremie. Dit heet premievrije voortzetting.

U hoeft niets te doen
In de eerste 2 jaar van uw ziekte geeft uw werkgever uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie hierop aan.

Krijgt u een WIA-uitkering?
U kunt bij ons een aanvulling op de WIA-uitkering en de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw krijgen. Dat moet u bij ons aanvragen. Dat moet binnen 1 maand ná de toekenning van de WIA-uitkering.

Als u een WIA-uitkering heeft, geeft UWV uw gegevens aan ons door. Wij regelen uw premievrije voorzetting en de eventuele aanvulling.

Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt?
Dan passen we de premievrije voortzetting en de eventuele aanvulling aan volgens de laatste gegevens van UWV.