Alleenstaand

In onze pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op voor uzelf. We reserveren ook pensioen voor uw (eventuele) partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt.

Bent u op uw pensioendatum alleenstaand?
Dan zetten we dit partnerpensioen om in extra ouderdomspensioen voor uzelf.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling?
En heeft u het partner- en wezenpensioen niet verzekerd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanuit deze regeling geen uitkering.