Tijdlijn Pensioenakkoord

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in 2020 in een concept Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het verder uitwerken van het wetsvoorstel kostte meer tijd dan gedacht. Daardoor gaat de wet naar verwachting pas in op 1 januari 2023. Uw pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2027 zijn gewijzigd. Invoering van de wet betekent dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

tijdlijn

Het stappenplan van SBZ Pensioen
SBZ Pensioen wil sneller. Dus we maken vaart met het opzetten van de nieuwe pensioenregeling. Wij proberen om uw pensioenregeling ruim vóór 1 januari 2027 aangepast te hebben. Uw pensioenopbouw is dan eerder afgestemd op de economische situatie. De aanpassing zal op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden.

In maart 2022 heeft SBZ Pensioen een onderzoek gedaan naar de risicobereidheid van deelnemers over hun pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek nemen onze werkgevers en werknemersvertegenwoordigers mee in de besluitvorming over de soort regeling, het overdragen van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenregeling, ook wel invaren genoemd, en eventuele compensatiemaatregelen.

Vervolgens zullen onze werkgevers en werknemersvertegenwoordigers een transitieplan opstellen. Tegelijkertijd starten de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe pensioenregelingen.

SBZ Pensioen zal vervolgens het implementatie- en communicatieplan bij de Nederlandsche Bank (DNB) indienen. DNB moet hiermee akkoord gaan. Na akkoord van DNB zal SBZ Pensioen starten met de nieuwe pensioenregeling. Het daadwerkelijke tempo hangt niet alleen van SBZ zelf af maar ook in belangrijke mate van het tempo van sociale partners (werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers), onze pensioenadministrateur en de vaststelling van de wetgeving.

We werken hard door aan de nieuwe regeling, samen met de sociale partners. Daarvoor kijken we vooral naar de belangen van onze deelnemers, die van u dus. Die staan voor ons centraal. In de nieuwe regeling proberen we die zo goed mogelijk mee te nemen.