Tijdlijn Pensioenakkoord

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in 2020 in een Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het verder uitwerken van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht. Daardoor gaat de wet naar verwachting pas in op 1 januari 2023. Uw pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2027 zijn gewijzigd. Invoering van de wet betekent dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

tijdlijn

SBZ Pensioen wil sneller. Dus we maken vaart met het opzetten van de nieuwe pensioenregeling. Wij proberen om uw pensioenregeling ruim vóór 1 januari 2027 aangepast te hebben. Uw pensioenopbouw is dan eerder afgestemd op de economische situatie.

We werken dus hard door aan de nieuwe regeling, samen met de sociale partners: werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. Daarvoor kijken we vooral naar de belangen van onze deelnemers, die van u dus. Die staan voor ons centraal. In de nieuwe regeling proberen we die zo goed mogelijk mee te nemen.