Tijdlijn Pensioenakkoord

De Wet toekomst pensioenen is behandeld door de Tweede Kamer. Er waren in het voortraject veel onduidelijkheden bij de Kamerleden. Er kwamen ook op het laatste moment nog veel wijzigingsvoorstellen. Daarom heeft de Tweede Kamer de wet artikelsgewijs besproken in plaats van integraal. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk de wet goedgekeurd. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dit op 1 juli 2023. Het pensioenfonds heeft samen met de sociale partners vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om alle aanpassingen door te voeren. Invoering van de wet betekent dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

tijdlijn

De Wet toekomst pensioenen gaat naar verwachting in op 1 juli 2023

Het stappenplan van SBZ Pensioen
SBZ Pensioen wil sneller. Dus we maken vaart met het opzetten van de nieuwe pensioenregeling. Wij proberen om uw pensioenregeling ruim vóór 1 januari 2027 aangepast te hebben. Uw pensioenopbouw is dan eerder afgestemd op de economische situatie. De aanpassing zal op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden.

SBZ Pensioen maakt zich hard voor een beter pensioen
We willen een zo goed mogelijk pensioenstelsel. Daarom trok het SBZ-bestuur bij diverse landelijke instanties aan de bel. We hebben gesproken met Kamerleden, het ministerie, de Pensioenfederatie en De Nederlandsche Bank om de kans op terugval van de pensioenen in de nieuwe opzet nog meer te beperken. Dit heeft geleid tot een wijziging van de wet.

Welke stappen heeft SBZ Pensioen nog meer gezet?
Ondanks de onzekerheid over de inhoud en doorgang van de wet heeft SBZ stappen kunnen zetten in de voorbereiding. In maart 2022 heeft SBZ Pensioen een onderzoek gedaan naar de risicobereidheid van deelnemers over hun pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek nemen onze werkgevers en werknemersvertegenwoordigers mee in de besluitvorming over de soort regeling, het overdragen van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenregeling, ook wel invaren genoemd, en eventuele compensatiemaatregelen. We hebben samen met sociale partners de eerste berekeningen gemaakt om te bepalen welke groepen deelnemers gecompenseerd moeten worden voor de overgang. Daarnaast werken wij met onze pensioenadministrateur hard aan de benodigde IT-aanpassingen. En met onze vermogensbeheerder hebben we een plan uitgewerkt om de beleggingsadministratie aan te passen. Hiermee hebben wij al veel ervaring omdat wij al premieregelingen uitvoeren.

Welke stappen moet SBZ Pensioen nog zetten?
De werkgever moet samen met de sociale partners een transitieplan opstellen waarin alle keuzes, overwegingen en berekeningen voor de nieuwe pensioenregeling zijn opgenomen. Dit plan dienen zij in bij het pensioenfonds. Uiteraard helpen wij hen daarbij. Het pensioenfonds stelt vervolgens een implementatieplan op. In dit plan staan zaken die nodig zijn om de nieuwe regeling te kunnen starten. Ook staat hierin hoe het pensioenfonds omgaat met opgebouwde pensioenaanspraken en rechten en wat de overwegingen daarbij zijn. Het communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan. In het communicatieplan legt het pensioenfonds vast hoe en wanneer deelnemers worden geïnformeerd. U krijgt rond de overstap inzicht in de persoonlijke pensioensituatie vlak vóór en na de overstap.

SBZ Pensioen zal vervolgens het implementatie- en communicatieplan bij de Nederlandsche Bank (DNB) indienen. DNB moet hiermee akkoord gaan. Na akkoord van DNB zal SBZ Pensioen starten met de nieuwe pensioenregeling. Het daadwerkelijke tempo hangt niet alleen van SBZ zelf af maar ook in belangrijke mate van het tempo van sociale partners (werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers), onze pensioenadministrateur en de vaststelling van de wetgeving.

We werken hard door aan de nieuwe regeling, samen met de sociale partners. Daarvoor kijken we vooral naar de belangen van onze deelnemers, die van u dus. Die staan voor ons centraal. In de nieuwe regeling proberen we die zo goed mogelijk mee te nemen.