logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij de Middelloonregeling van SBZ Pensioen

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze Middelloonregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en bij Mijn Pensioen. Uw totale pensioen en AOW vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met (maatschappelijk verantwoord) beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op deze website.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

 • Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3.

SBZ Pensioen kent ook een Nettopensioenregeling, met een eigen Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 1
Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling laag 2

SBZ Pensioen kent ook een Beschikbarepremieregeling, met een eigen Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 1
Pensioen 1-2-3 Beschikbarepremieregeling laag 2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, dan vullen wij ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan het pensioenreglement Middelloonregeling in laag 3. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

In deze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft, vullen wij uw uitkering van de overheid aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op de website van de Sociale verzekeringsbank: SVB.nl.
 2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat Pensioen 1-2-3.
 3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. We halen van uw salaris eerst een bedrag af. Dit bedrag, de franchise, is ongeveer gelijk aan de AOW die u straks van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft, bouwt u pensioen op. Maar er zit ook een bovengrens aan. Dat is in 2020 een salaris van € 110.111,-. De franchise is in 2020 € 14.199,- of € 14.400,-. U bouwt elk jaar 1,875%, 1,75% of 1,50% pensioen op. Wilt u weten welke franchise en welk opbouwpercentage voor u geldt? Kijk dan in het Overzicht variabelen per werkgever.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt ook een deel. Vraag hen hoeveel dit is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de Pensioenvergelijker in laag 3.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.    
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. SBZ Pensioen heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van SBZ Pensioen goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

  Toeslagverlening deelnemers Toeslagreserve Toeslagverlening deelnemers zonder toeslagreserve die niet vallen onder de cao-Verzekeringsbedrijf Binnendienst Toeslagverlening deelnemers zonder toeslagreserve die vallen onder de CAO Verzekerings-bedrijf Binnendienst Stijging van de prijzen*
 2020  0,32%  0,00%  0,00%  2,70%
 2019  1,28%  0,40%  0,40%  2,10%
 2018  0,90%  0,10%  0,10%  1,30%
 2017  0,90%  0,00%  0,00%  0,40%
 2016  1,13%  0,10%  0,10%  0,60%


* Deze cijfers zijn overgenomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (periode oktober- oktober)

Extra toeslag
Zoals afgesproken in de cao voor de Zorgverzekeraars wordt vanaf 1 januari 2015 jaarlijks 2,85% van het pensioengevend loon in een toeslagreserve bij SBZ Pensioen gestort. Deze toeslagreserve is bedoeld om vanaf 1 januari 2015 jaarlijks een extra toeslag te geven aan werknemers die in dienst zijn bij werkgevers die meedoen aan deze toeslagreserve. Als er genoeg geld in deze toeslagreserve is, geven we deze werknemers een extra toeslag die samen met de toeslag die alle werknemers krijgen maximaal gelijk is aan de loonstijging.

Hebben we een tekort? Dan moeten we misschien maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

Tot nu toe waren maatregelen niet nodig. Maar uw pensioen groeide niet helemaal mee met de prijzen.

Welke kosten maken wij?

SBZ Pensioen maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

 • kosten voor de administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over:
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website en op Mijn Pensioen.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.