Pensioenoverzicht (UPO)

Weet u al hoeveel pensioen u straks krijgt? In uw pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden.

Uw UPO staat in Mijn Pensioen
In Mijn Pensioen hebben we alle belangrijke informatie over uw pensioen verzameld. U kunt daar bijvoorbeeld uw persoonlijke pensioenoverzicht bekijken. Een pdf van uw UPO vindt u bij Mijn archief.

Mijn Pensioen

We laten weten of uw UPO er is via uw e-mailadres
Heeft u uw (privé) e-mailadres al doorgeven? Dat kan ook via Mijn Pensioen, via Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u te laten weten hoe het met uw pensioen en pensioenregeling is.

Mijn Pensioen

Uw verwachte pensioen op het UPO 2022 kan lager zijn dan in eerdere jaren
Vanaf 2022 berekenen we uw verwachte pensioen anders. Het gaat om het pensioen dat u kunt verwachten als u blijft deelnemen aan deze pensioenregeling. In de berekening houden we geen rekening meer met een toekomstige stijging van uw salaris. In de afgelopen 2 jaar deden we dit wel. Hierdoor kan het zijn dat uw verwachte pensioen op het UPO 2022 lager is dan in eerdere jaren.

Heeft u pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen?
Kijk dan eens op mijnpensioenoverzicht.nl (MPO). Daar vindt u al uw AOW- en pensioenbedragen overzichtelijk bij elkaar.

Verwachtingen als het economisch mee- of tegenzit
Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. U ziet ook hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik leest u hierover meer.

Netto betaalde premies in het UPO
Op het UPO ziet u ook de netto betaalde premies voor de berekening van uw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van uw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Wilt u uw jaarruimte berekenen? Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.

Wilt u meer weten over uw pensioenoverzicht?
Lees hieronder de antwoorden bij de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. Of neem contact met ons op.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is verwerkt als u hierover van ons schriftelijk bericht heeft ontvangen.