(On)betaald verlof

Bij (on)betaald verlof stopt u tijdelijk met werken. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemen aan de pensioenregeling.

U heeft onbetaald verlof
Als u met onbetaald verlof bent, ontvangt u voor deze verlofuren geen salaris. Uw pensioenopbouw stopt daarom tijdens uw onbetaald verlof, behalve wanneer u hier met uw werkgever andere afspraken over heeft gemaakt. Wilt u pensioen blijven opbouwen tijdens uw onbetaald verlof? U kunt dit doen door zelf de premie te betalen. De betaling loopt waar mogelijk via uw werkgever. Dit dient u zelf met uw werkgever af te stemmen. Uw partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven geregeld.

Wat moet u doen als u pensioen wilt blijven opbouwen tijdens uw onbetaald verlof?
Het is belangrijk dat u een zelf opgestelde verklaring tekent wanneer u met onbetaald verlof gaat en pensioen opbouwt bij SBZ Pensioen. Deze deelt u met ons. Hiermee verklaart u dat u tijdens uw onbetaald verlof geen pensioen via een andere weg opbouwt. U mag namelijk maar aan 1 pensioenregeling tegelijk deelnemen. Als u geen verklaring met ons deelt, keuren wij het verzoek om pensioen te blijven opbouwen tijdens uw onbetaald verlof af.

U heeft betaald verlof
Krijgt u een UWV-uitkering op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof? Deze wet regelt dat u de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht heeft op een uitkering van het UWV van 70% van uw dagloon. Bij dit betaald verlof gelden dezelfde regels over pensioen als bij onbetaald verlof.