Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof stopt u tijdelijk met werken. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemen aan de pensioenregeling. Uw pensioenopbouw stopt tijdens uw onbetaald verlof, behalve wanneer u hier met uw werkgever andere afspraken over heeft gemaakt.

Wat moet u doen?
Wilt u tijdens uw verlof toch pensioen opbouwen? Overleg met uw werkgever wat er mogelijk is. U kunt voor deze periode ook zelf wat regelen.

Wat moet u verder weten?

  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u maximaal 18 maanden verzekerd voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, bevallingsverlof, levensloopverlof en zorgverlof. Uw pensioenopbouw kan dan tijdelijk stoppen. Zwangerschapsverlof is een andere vorm van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan meestal gewoon door.

Wilt u weten wat dit financieel betekent?
Vraag dan om een persoonlijke berekening bij ons aan via contact.