Wat gaat er veranderen?

In 2019 is er een Pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgeverorganisaties. Het Pensioenakkoord bevat afspraken over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Een aantal afspraken op een rij:

 1. De AOW-leeftijd stijgt minder snel
 2. Iedereen krijgt een 'premieregeling'
 3. U kunt bij pensionering 10% van uw pensioen in één keer ontvangen
 4. Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen
 5. Beter nabestaandenpensioen
 6. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Deze afspraken moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Ook gaan pensioenen meer meebewegen met de beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog als het beter gaat maar ook omlaag als het slechter gaat. Daarmee wil men pensioenen in Nederland meer toekomstbestendig maken.

In het Pensioenakkoord staan de hoofdlijnen. De uitwerking staat in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Hieronder gaan we in op de eerste 3 wijzigingen.

De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. Maar voortaan minder snel. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. Benieuwd vanaf welk moment u AOW gaat ontvangen? Dat vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Iedereen krijgt een pensioenregeling, waarbij niet de hoogte van de pensioenuitkering het uitgangspunt is, maar de ingelegde premie. In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Daarmee koopt u een pensioenuitkering aan als u met pensioen gaat. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt.

Er zijn 2 van dit soort pensioenregelingen uitgewerkt. Welke regeling het voor u wordt, is afhankelijk van uw werkgever.

•  De solidaire premieregeling
De deelnemer bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op van betaalde premies en de beleggingsresultaten. De premie wordt namelijk, net zoals nu, samen met de pensioenpremie van de andere deelnemers belegd. Er is sprake van één beleggingsbeleid voor zowel actieve deelnemers als pensioengerechtigden. Er komt een reserve om sommige risico’s met elkaar te delen.

Na pensioendatum krijgt de deelnemer een levenslange uitkering door periodiek een stukje uit het voor hem gereserveerde vermogen te onttrekken. Ook na pensioneren beweegt de pensioenuitkering mee met de beleggingsresultaten en kan deze daardoor hoger of lager worden, afhankelijk van de beleggingsresultaten en de rente.

•  De flexibele premieregeling
Ook in deze regeling bouwt de deelnemer met de premies een persoonlijk pensioenkapitaal op. Ook die premie wordt samen met de premie van de andere deelnemers belegd. Voor de actieve deelnemers is er een ander beleggingsbeleid dan voor pensioengerechtigden.

Maar in deze regeling kan de deelnemer zelf bepalen welk risico hij of zij wil lopen met de beleggingen. Bijvoorbeeld door het kiezen van een bepaald risicoprofiel. De deelnemer hoeft geen keuze te maken als hij dat niet wil.

Als u met pensioen gaat, wordt het straks waarschijnlijk mogelijk om maximaal 10% van uw pensioenpot ineens op te nemen. De voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk. De wet gaat niet eerder inwerkingtreden dan 1 januari 2025. De uiteindelijke datum is afhankelijk van het parlementaire proces. Het opnemen van een bedrag ineens zorgt ervoor dat uw inkomen in één jaar hoger is en later blijvend lager. U heeft dan immers al een bedrag uit uw pensioenpot gehaald.

Er zijn spelregels voor het bedrag ineens*
* De volledige tekst over bedrag ineens is onder voorbehoud van goedkeuring van deze wet door de Tweede en Eerste Kamer.
Dit is wat we nú weten:

•  U mag maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen in één keer opnemen. Minder mag ook, bijvoorbeeld 5%.

•  Na opname van het bedrag ineens moet uw resterende bruto pensioen meer zijn dan de wettelijke afkoopgrens in dat jaar (die grens is € 592,51 per jaar in 2024).

•  U mag het bedrag ineens niet combineren met keuzes waardoor de hoogte van de uitkering varieert.

Welke voor- en nadelen zitten er aan een bedrag ineens
Een bedrag ineens heeft voordelen, omdat u meer flexibiliteit krijgt om het pensioen op uw eigen situatie af te stemmen. Met het bedrag ineens mag u doen wat u wilt. Bijvoorbeeld uw hypotheek (deels) aflossen, een auto kopen of toch die vakantie maken die u altijd in gedachten had. Als uw resterende inkomen voldoende is, kan een bedrag ineens handig zijn. Ook kan een bedrag ineens nadelen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld:

•  Hoe hoger het bedrag ineens is, hoe lager de levenslange pensioenuitkering wordt. Uw maandelijkse pensioen gaat omlaag. Kijk daarom goed of u voor de rest van uw leven genoeg pensioen overhoudt.

•  U gaat misschien meer belasting betalen. Door het bedrag ineens kan uw inkomen namelijk in een hogere belastingschijf vallen. Daardoor blijft er netto minder over dan u misschien had verwacht.

•  Heeft u recht op toeslagen? Zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u die tijdelijk niet meer krijgt. Want uw inkomen wordt gedurende één jaar hoger door het bedrag ineens.

Het kan om veel geld gaan, dus let op dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw geld door mensen die u prachtige beleggingskansen beloven.

 

Wat blijft hetzelfde?
Door de invoering van het nieuwe pensioenstelstel verandert er veel. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten om uw belangen te behartigen. We helpen u inzicht te krijgen wat pensioen voor u betekent. Op een rij wat hetzelfde blijft in het nieuwe pensioenstelsel:

 • Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan zijn er maatregelen om tegenvallers te delen.
 • U krijgt pensioen zolang u leeft en uw partner kan nog steeds rekenen op een partnerpensioen bij uw overlijden.
 • U kunt nog steeds eerder of later met pensioen.
 • U krijgt, net als nu, vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW, een uitkering van de overheid. Bekijk op welke leeftijd u AOW gaat ontvangen bij de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.
 • SBZ Pensioen blijft uw pensioen uitvoeren, tenzij u straks gebruikmaakt van het recht om elders een vast pensioen in te kopen. Dit recht bestaat alleen als de sociale partners van SBZ Pensioen kiezen voor de Flexibele Premieregeling.

Verder lezen over de wijzigingen?
Op pensioenduidelijkheid.nl vindt u meer informatie over de wijzigingen in het pensioenstelsel.