Vertrouwenspersoon

SBZ Pensioen werkt met een Regeling Melden vermoeden misstand (pdf), ook wel de klokkenluidersregeling genoemd. Dat betekent onder andere dat we een extern vertrouwenspersoon hebben aangesteld om eventuele meldingen daarover in ontvangst te nemen en te beoordelen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken die duiden op niet-integer bestuurlijk handelen of op ongewenst gedrag van één van de leden van het bestuur of het Verantwoordingsorgaan.

Zulke zaken kunt u melden aan de vertrouwenspersoon van het fonds, mevrouw Annemarie Pierik van het Nederlands Compliance Instituut. Via de knop 'Stuur ons een e-mail' bij contact kunt u haar e-mailadres opvragen. U kunt daarvoor ook bellen of schrijven naar ons klantteam.