Eerst hoger dan lager

Neemt u deel aan de Middelloonregeling? Dan mag u de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint op uw pensioendatum met een hogere pensioenuitkering. Daarna gaat u verder met een lagere pensioenuitkering.

Deze keuze geldt niet voor uw pensioen in de Beschikbarepremieregeling en/of Nettopensioenregeling.

U maakt deze keuze voor een bepaalde periode
Namelijk:

  • voor een periode van 5 of 10 jaar, of
  • tot de 1e dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

De lagere uitkering mag niet minder zijn dan 75% van de hogere uitkering
Als uw pensioen ingaat vóór uw AOW, kunt u er wel voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen te ruilen voor tijdelijk extra pensioen (AOW-overbrugging). U krijgt dan tijdelijk een hoger pensioen totdat uw AOW-uitkering ingaat.

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóór uw pensioendatum krijgt u meer informatie van ons over alle pensioenkeuzes.
  • Wilt u weten wat de hoog-laagregeling voor uw pensioen betekent? U kunt dit berekenen in Mijn Pensioen.
  • Kiest u voor een hoger of lager pensioen? Dan geeft u dit aan op uw pensioenaanvraag. U vindt deze pensioenaanvraag in Mijn Pensioen, als uw pensioendatum in zicht komt.

Mijn Pensioen