Verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is om achteraf een oordeel te geven over het beleid van het bestuur en advies te geven over het te voeren beleid.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 8 leden:

  • 4 leden namens de werknemers, voorgedragen vanuit FNV, CNV Dienstenbond en De Unie
  • 2 leden namens de werkgevers, voorgedragen vanuit Zorgverzekeraars Nederland
  • 2 gekozen leden die pensioengerechtigden vertegenwoordigen

Samenstelling verantwoordingsorgaan
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2018:

Naam, functie Namens Organisatie
M.H.L. de Wert, voorzitter werknemers De Unie
B.A. Siegert, vice-voorzitter werkgevers Zorgverzekeraars Nederland
Y. Boon werknemers De Unie
G.P. Jager werknemers CNV Vakmensen
C.N. de Graaff pensioengerechtigden CSO
W. Versloot pensioengerechtigden -
R.A.C. Verbist werkgevers Zorgverzekeraars Nederland
C.J. Verveer werknemers CNV Vakmensen