Verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan (VO) is om achteraf een oordeel te geven over het beleid van het Bestuur en advies te geven over het te voeren beleid.

Het huidige Verantwoordingsorgaan bestaat uit 8 leden

  • 3 leden namens de werknemers, voorgedragen vanuit FNV, CNV Dienstenbond en De Unie
  • 2 leden namens de werkgevers, voorgedragen vanuit Zorgverzekeraars Nederland
  • 3 gekozen leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen

Interview met VO-lid Mark van Schagen 
Bent u benieuwd waarom pensioen ook op jonge leeftijd belangrijk is?
Lees het interview met Mark van Schagen, lid van het verantwoordingsorgaan namens de werknemers.

INTERVIEW MET MARK VAN SCHAGEN, CZ (PDF)


 Maurice de Wert Maurice de Wert
Functie: technisch voorzitter (zonder stemrecht)


 Leden Verantwoordingsorgaan  
 Josine Derks Josine Derks
Functie: lid VO
Namens: pensioengerechtigden
Organisatie: -
 Cees de Graaff Cees de Graaff
Functie: lid VO
Namens: pensioengerechtigden
Organisatie: CSO
 Mat Maijer Mat Maijer
Functie: vice-voorzitter
Namens: pensioengerechtigden
Organisatie: -
 Roland Verbist Roland Verbist
Functie: lid VO
Namens: werkgevers
Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland
 Chanita Verveer Changita Verveer
Functie: lid VO
Namens: werknemers
Organisatie: CNV Vakmensen
 Etta van der Weijden Etta van der Weijden
Functie: Lid VO
Namens: werkgevers
Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland           
 Mark van Schagen Mark van Schagen
Functie: lid VO
Namens: werknemers
Organisatie:CZ
 Jantina Polling Jantina Polling
Functie: lid VO
Namens: werknemers
Organisatie: Coöperatie Univé U.A.