Middelloonregeling

Bouwt u via uw werkgever pensioen op in onze Middelloonregeling? Dan bouwt u pensioen op over uw salaris tot de fiscale grens van € 137.800,- per jaar (2024). In de werkgeversbijlage leest u welk deel van uw salaris wij meetellen voor uw pensioenopbouw. Deze bijlage kunt u opvragen bij uw werkgever. Is uw salaris hoger dan de fiscale grens? Dan heeft u mogelijk ook te maken met de Nettopensioenregeling.

Zo werkt de Middelloonregeling
U betaalt in de Middelloonregeling samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan SBZ Pensioen. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van SBZ Pensioen maandelijks een uitkering. Met de premies bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. En misschien een tijdelijk partnerpensioen als uw werkgever dit aanbiedt en u hiervoor heeft gekozen. Bij arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van uw pensioen door. Ook ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u aan de voorwaarden voldoet en uw werkgever dit aanbiedt.
SBZ Pensioen probeert uw pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag.

Wij beleggen uw premies
De pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. We beleggen voor alle deelnemers samen. Er is dus geen sprake van individuele kapitalen. Lees meer over ons beleggingsbeleid.

Bedragen en percentages in de Middelloonregeling
In de Middelloonregeling gebruiken we verschillende bedragen en percentages om de pensioenen te berekenen. U vindt ze in het Overzicht variabelen per werkgever. Uw werkgever kiest zelf welke bedragen en percentages gelden voor de pensioenregeling die uw werkgever aanbiedt. In het Overzicht variabelen per werkgever vindt u de volgende variabelen: franchisebedrag, de pensioenopbouwpercentages voor Levenslang ouderdomspensioen (LOP) en Levenslang Partnerpensioen (LPP). Ook leest u of uw werkgever een tijdelijk partnerpensioen en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekerd heeft bij SBZ Pensioen. En of uw werkgever meedoet met de toeslagreserve. Een overzicht van alle variabelen per werkgever vindt u in de werkgeversbijlage bij het pensioenreglement. Deze bijlage kunt u opvragen bij uw werkgever.

Hieronder vindt u het Overzicht variabelen per werkgever. We hebben dit met veel zorg gemaakt. Toch kan er een fout instaan of kunnen er gegevens ontbreken. Het pensioenreglement en de werkgeversbijlage gaan altijd voor.

Meer lezen over de Middelloonregeling?

Pensioen 1-2-3 Middelloonregeling

Beleggingsbeleid Middelloonregeling

Een goed en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Dat is waar SBZ Pensioen naar streeft. De pensioenpremies alleen leveren daarvoor niet genoeg inkomsten op. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. We beleggen voor alle deelnemers samen. Er is dus geen sprake van individuele kapitalen. Van belegd geld verwachten we op lange termijn een beter rendement dan van sparen. Maar beleggen kan niet zonder risico. Het kan dus ook gebeuren dat we geen rendement behalen of verlies lijden.

Hoe beleggen we?
Beleggen doen we volgens een vooraf afgesproken beleid. Dit beleid is opgesteld in overleg met verschillende partijen. We onderzoeken regelmatig of dit beleid voldoet. Als dat nodig is, passen we ons beleid aan.

 

Beleggingen Strategisch gewicht
Staatsobligaties 20%
Long dur. staatsobligaties 5%
Hypotheken 10%
Bedrijfsobligaties 25%
Obligaties opkomende markten 5%
Aandelen 22,5%
Onroerend goed 6%
Alternatieve beleggingen 5%
Cash 1,5%

De werkelijke beleggingen kunnen, binnen grenzen, afwijken van de strategisch vooraf bepaalde beleggingen. Dit kan een bewuste keuze zijn of ingegeven zijn door marktbewegingen.

In het strategisch beleggingsbeleid beschrijft SBZ Pensioen hoe het invulling geeft aan het beleggingsbeleid en aan de totstandkoming hiervan. Het Strategisch Beleggingsbeleid & Verklaring Beleggingsbeginselen (2021-2022) (pdf) geeft een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid en geldt ook als de Verklaring beleggingsbeginselen van SBZ Pensioen.

In het jaarverslag leest u meer over de resultaten van ons beleggingsbeleid. Het jaarverslag van afgelopen jaar staat in juni op deze website.

Overzicht variabelen