Middelloonregeling

De standaardregeling is een Middelloonregeling.

In de Middelloonregeling bouwt u pensioen op over uw salaris tot de fiscale grens (2020: € 110.111,-). In de werkgeversbijlage op Mijn Pensioen leest u welk deel van uw salaris wij meetellen voor uw pensioenopbouw.

U betaalt voor deze pensioenopbouw samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan SBZ Pensioen. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van SBZ Pensioen maandelijks een uitkering.

Met de premies bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. En misschien een tijdelijk partnerpensioen als uw werkgever dit aanbiedt en u hiervoor heeft gekozen. Bij arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van uw pensioen door. Ook ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u aan de voorwaarden voldoet en uw werkgever dit aanbiedt.

SBZ Pensioen probeert uw pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag.

Meer lezen over de middelloonregeling?

Pensioen 1-2-3 Middelloonregeling