Middelloonregeling

Bouwt u via uw werkgever pensioen op in onze Middelloonregeling? Dan bouwt u pensioen op over uw salaris tot de fiscale grens van € 137.800,- per jaar (2024). In de werkgeversbijlage leest u welk deel van uw salaris wij meetellen voor uw pensioenopbouw. Deze bijlage kunt u opvragen bij uw werkgever. Is uw salaris hoger dan de fiscale grens? Dan heeft u mogelijk ook te maken met de Nettopensioenregeling.

Zo werkt de Middelloonregeling
U betaalt in de Middelloonregeling samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan SBZ Pensioen. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van SBZ Pensioen maandelijks een uitkering. Met de premies bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. En misschien een tijdelijk partnerpensioen als uw werkgever dit aanbiedt en u hiervoor heeft gekozen. Bij arbeidsongeschiktheid gaat de opbouw van uw pensioen door. Ook ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u aan de voorwaarden voldoet en uw werkgever dit aanbiedt.
SBZ Pensioen probeert uw pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag

Bedragen en percentages in de Middelloonregeling
In de Middelloonregeling gebruiken we verschillende bedragen en percentages om de pensioenen te berekenen. U vindt ze in het Overzicht variabelen per werkgever. Uw werkgever kiest zelf welke bedragen en percentages gelden voor de pensioenregeling die uw werkgever aanbiedt. In het Overzicht variabelen per werkgever vindt u de volgende variabelen: franchisebedrag, de pensioenopbouwpercentages voor Levenslang ouderdomspensioen (LOP) en Levenslang Partnerpensioen (LPP). Ook leest u of uw werkgever een tijdelijk partnerpensioen en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekerd heeft bij SBZ Pensioen. En of uw werkgever meedoet met de toeslagreserve. Een overzicht van alle variabelen per werkgever vindt u in de werkgeversbijlage bij het pensioenreglement. Deze bijlage kunt u opvragen bij uw werkgever.

Hieronder vindt u het Overzicht variabelen per werkgever. We hebben dit met veel zorg gemaakt. Toch kan er een fout instaan of kunnen er gegevens ontbreken. Het pensioenreglement en de werkgeversbijlage gaan altijd voor.

Meer lezen over de Middelloonregeling?

Pensioen 1-2-3 Middelloonregeling

Via onderstaande button leest u hoe wij voor u beleggen in de Middelloonregeling. U vindt hier ook ons strategisch beleggingsbeleid.

BELEGGEN IN DE MIDDELLOONREGELING

Overzicht variabelen