Einde samenwonen

U gaat uit elkaar. Dan moet u uw ex-partner bij ons afmelden. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van het bijzonder partnerpensioen. Dat is het pensioen waar uw ex-partner recht op heeft.

Wat moet u doen?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over het beëindigen van uw samenlevingsovereenkomst. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Meld uw partner af op Mijn Pensioen.
  • Stuur een bewijs mee van de einddatum van samenwoning. Het bewijs kan een verklaring zijn van u en uw ex-partner of een overeenkomst die u beiden heeft ondertekend. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris. Maar een notariële akte mag natuurlijk ook.
  • Zorg ervoor dat u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

Mijn Pensioen

Wil uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen?
U kunt op 2 manieren regelen dat uw ex-partner ‘afstand doet’ van het bijzonder partnerpensioen:

  1. Leg in een overeenkomst vast dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Dit hoeft geen notariële overeenkomst te zijn. Maar dat mag natuurlijk wel. Zorg ervoor dat u de overeenkomst beiden ondertekent.
  2. Zorg voor een afstandsverklaring. Dit is makkelijk als in de notariële akte/overeenkomst/ verklaring niet staat dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Vraag dan de 'afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' bij ons op via e-mail of telefonisch.