Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Is uw partner aangemeld bij SBZ Pensioen? Dan moet u uw partner ook weer bij ons afmelden.

Wat moet u doen?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over het beëindigen van uw samenlevingsovereenkomst. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Vul daarvoor het formulier Partner afmelden in.
  • Stuur daarbij bewijs mee van de einddatum van samenwoning. Dat bewijs kan zijn: (gescande) notariële akte of een overeenkomst of verklaring van u en uw ex-partner die u beiden ondertekend heeft en die de notaris heeft gewaarmerkt.

Partner afmelden

Andere afspraken over bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen:

  • in een notariële akte, óf
  • in een overeenkomst of verklaring van u en uw ex-partner die u beiden ondertekend heeft en die de notaris heeft gewaarmerkt.

Let op: staat het niet letterlijk in de notariële akte of verklaring dat u en/of uw partner afstand doen van bijzonder partnerpensioen? Vraag dan een afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen aan.