Financiƫle situatie

Dekkingsgraden laten zien hoe de financiële situatie van een pensioenfonds is.

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad december 2020 101,7%
De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over de premies en verhogen of verlagen van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de UFR-dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. UFR is de marktrente voor looptijden tot 20 jaar en vanaf het 20-jaars looptijdsegment een 120-maands gemiddelde rente.

Dekkingsgraad december 2020

Overzicht met alle dekkingsgraden

  oktober  november  december
Beleidsdekkingsgraad 101,4% 101,6% 101,7%
Actuele dekkingsgraad 102,3% 106,1% 106,9%
Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 114,6% 114,8% 114,8%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4% 104,4%
Reservetekort**  ja ja  ja
Dekkingstekort  ja ja ja

* Op basis van het strategisch beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is iets lager dan die van de strategische portefeuille. De feitelijke portefeuille wijkt qua allocatie beperkt af van strategische portefeuille.
** Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. SBZ heeft een herstelplan gemaakt. Daaruit blijkt dat, naar verwachting, de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad uit komt.

Dekkingsgraadsgrafiek oktober 2020 

Bekijk wat de begrippen in de grafiek en tabel betekenen