Financiƫle situatie

Dekkingsgraden laten zien hoe de financiële situatie van een pensioenfonds is.

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad maart 2022: 114%
De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over de premies en verhogen of verlagen van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen.

Dekkingsgraad maart 2022

Overzicht met alle dekkingsgraden

  maart februari januari
Beleidsdekkingsgraad 114,0% 113,3% 112,7%
Actuele dekkingsgraad 118,9% 115,4% 114,2%
Laatst vastgestelde vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 116,5% 116,5% 116,3%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4% 104,4%
Reservetekort** ja ja ja
Dekkingstekort*** nee nee nee

* Op basis van het strategisch beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is iets hoger (116,7%) dan die van de strategische portefeuille. De feitelijke portefeuille wijkt daarmee qua allocatie beperkt af van strategische portefeuille.
** Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. SBZ heeft een herstelplan gemaakt. Daaruit blijkt dat, naar verwachting, de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad uit komt.
*** Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de minimale vereiste dekkingsgraad. Als een pensioenfonds gedurende vijf jaren (in totaal zes meetmomenten) niet over het minimaal vereist eigen vermogen beschikt dan moet het binnen zes maanden maatregelen nemen. Als het daarbij gaat om kortingen van pensioenaanspraken- en rechten mag het pensioenfonds de korting uitsmeren over het aantal jaren dat het fonds heeft gekozen voor de hersteltermijn.

mrt 2022

Bekijk wat de begrippen in de grafiek en tabel betekenen

Wilt u weten hoe wij beleggen?
Kijk dan bij de pensioenregeling die voor u geldt.