Financiƫle situatie

dashboard dekkingsgraad SBZ Pensioen tot en met februari 2024

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gestegen van 118,9% naar 119,8%. Dit niveau ligt boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind februari 2024 uit op 122,2%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Recent heeft het bestuur dan ook besloten om per 1 januari 2024 een toeslag van 1,88% te verlenen. 

De belangrijkste factoren die de actuele dekkingsgraad in februari 2024 beïnvloed hebben

• Licht gestegen renteniveaus
Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich gedeeltelijk tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

• De waarde van onze beleggingsportefeuille is licht gedaald
Omdat de verplichtingen relatief gezien harder afnamen dan de waarde van de beleggingsportefeuille is de actuele dekkingsgraad per saldo gestegen.

Rendement beleggingsportefeuille middelloonregeling en prijs van pensioen in Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling over Q4 2023 en geheel 2023
Aan het einde van ieder kwartaal informeren wij u hieronder over de rendementen van het afgelopen kwartaal. Hieronder treft u de cijfers per eind Q4 2023.

Middelloonregeling

Over het vierde kwartaal presteerde de totale beleggingsportefeuille van de Middelloonregeling positief met een rendement van 8,86%.

Ook op jaarbasis doet de beleggingsportefeuille van de Middelloonregeling het goed met een rendement van 4,61%.

Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling

Bij een premieregeling is het verleidelijk om alleen naar het beleggingsresultaat te kijken. Een lager pensioenkapitaal betekent echter niet altijd een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Hoeveel pensioen u met uw pensioenkapitaal kunt inkopen is ook afhankelijk van de rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen bij hetzelfde kapitaal. Wilt u weten hoeveel pensioen u ongeveer kunt aankopen van uw huidige pensioenkapitaal? Log dan in op uw persoonlijke portaal via Mijn Pensioen. Om u een idee te geven laten we hier het effect op de verwachte pensioenuitkering zien van een aantal deelnemers in de neutrale lifecycle op basis van doorbeleggen na pensioendatum. Het gaat hier om een vereenvoudigde berekening op basis van fictieve deelnemers.

Cijfers vierde kwartaal 2023

Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille Q4 2023  Wijziging “prijs van pensioen” Q4 2023  Totaal effect op verwachte pensioenuitkering Q4 2023 
28 jaar  8,9%  38,0% duurder  -21,1%
38 jaar  8,9%  31,4% duurder  -17,1%
48 jaar  9,1%  25,2% duurder  -12,9%
58 jaar  9,7%  18,4% duurder  -7,3%

Cijfers geheel 2023

Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille 2023  Wijziging “prijs van pensioen” 2023  Totaal effect op verwachte pensioenuitkering 2023 
28 jaar  14,9%  0,4% duurder  14,4%
38 jaar  14,9%  1,6% duurder  13,1%
48 jaar  14,4%  4,0% duurder  10,0%
58 jaar  12,8%  7,5% duurder    4,1%

Voor de 28-jarige fictieve deelnemer was het rendement in de beleggingsportefeuille positief en had de rentedaling over het vierde kwartaal een sterk verhogend effect op de prijs van pensioen. Die steeg met 38,0%. Per saldo kan een 28-jarige fictieve deelnemer die in de neutrale lifecycle belegt aan het einde van het kwartaal een 21,1% lager pensioen inkopen. Over het gehele jaar 2023 bekeken kan een 28-jarige deelnemer een 14,4% hoger pensioen inkopen.

Neemt u deel aan Collectief Variabel Pensioen (CVP)? Dan wordt uw aanspraak ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het voorgaande kalenderjaar. Het betreft niet alleen beleggingsresultaten, maar ook resultaten op andere gedeelde risico’s zoals overlijden. Het resultaat over het kalenderjaar 2023 bedraagt 1,6%. Dat betekent dat uw aanspraak naar boven wordt bijgesteld. Het is voor u relevant om te weten dat het resultaat niet in een keer wordt verwerkt, maar gespreid wordt over de volgende drie jaar.


Bekijk wat de begrippen betekenen

Wilt u weten hoe wij beleggen?
Kijk dan bij de pensioenregeling die voor u geldt.