Financiƫle situatie

Dekkingsgraden laten zien hoe de financiële situatie van een pensioenfonds is.

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad april 122,2%
De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over de premies en verhogen of verlagen van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen.

Dekkingsgraad maart 2023

Overzicht met alle dekkingsgraden

april maart februari
Beleidsdekkingsgraad 122,2% 122,2% 122,1%
Actuele dekkingsgraad 121,8% 120,6% 122,6%
Laatst vastgestelde vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 117,9% 117,9% 117,90%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4% 104,4%
Reservetekort** nee nee nee
Dekkingstekort** nee nee nee

*Op basis van het strategisch beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille ligt iets lager (117,8%) dan die van de strategische portefeuille. De actuele portefeuille wijkt daarmee beperkt af van strategische portefeuille.
** Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de minimale vereiste dekkingsgraad. Als een pensioenfonds gedurende vijf jaren (in totaal zes meetmomenten) niet over het minimaal vereist eigen vermogen beschikt dan moet het binnen zes maanden maatregelen nemen. Als het daarbij gaat om kortingen van pensioenaanspraken- en rechten mag het pensioenfonds de korting uitsmeren over het aantal jaren dat het fonds heeft gekozen voor de hersteltermijn.

Grafiek dekkingsgraad per 30 april 2023

grafiek verloop dekkingsgraad SBZ Pensioen tot en met april 2023 

Meer lezen over dekkingsgraad en rendementen

Bekijk wat de begrippen in de grafiek en tabel betekenen

Wilt u weten hoe wij beleggen?
Kijk dan bij de pensioenregeling die voor u geldt.