Financiƫle situatie

Dekkingsgraden laten zien hoe de financiële situatie van een pensioenfonds is.

Een dekkingsgraad toont onze financiële gezondheid
De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is deze dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter een pensioenfonds er financieel voor staat. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De belangrijkste is de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad februari 102,4%
De beleidsdekkingsgraad is de basis voor beslissingen over de premies en verhogen of verlagen van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de UFR-dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. UFR is de marktrente voor looptijden tot 30 jaar (was tot 31 december 2020 20 jaar) en vanaf het 30-jaars looptijdsegment een 120-maands gemiddelde rente. De overgang van 20 naar 30 jaar wordt geïmplementeerd in een periode van 4 jaar, waardoor in het looptijdsegment 20 tot 30 jaar per jaar een vierde van het verschil tussen marktrente en de oude UFR in de verplichtingen tot uitdrukking komt.

Dekkingsgraad februari 2021

Overzicht met alle dekkingsgraden

  december januari februari
Beleidsdekkingsgraad 101,7% 101,8% 102,4%
Actuele dekkingsgraad 106,9% 106,2% 108,9%
Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met beleggingsrisico* 114,8% 114,9% 115,2%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,4% 104,4% 104,4%
Reservetekort** ja ja ja
Dekkingstekort ja ja ja

* Op basis van het strategisch beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad van de actuele portefeuille is iets lager dan die van de strategische portefeuille. De feitelijke portefeuille wijkt qua allocatie beperkt af van strategische portefeuille.
** Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. SBZ heeft een herstelplan gemaakt. Daaruit blijkt dat, naar verwachting, de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad uit komt.

grafiek verloop dekkingsgraad SBZ Pensioen tot en met februari 2021

Bekijk wat de begrippen in de grafiek en tabel betekenen

Wilt u weten hoe wij beleggen?
Kijk dan bij de pensioenregeling die voor u geldt.