Beschikbarepremieregeling

Bouwt u via uw werkgever pensioen op in onze Beschikbarepremieregeling? Dan betalen u en uw werkgever elke maand een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Uiterlijk op uw 68e koopt u hiermee een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.

U vindt alle afspraken over uw pensioen, en de keuzes die u zelf kunt maken, in het ‘SBZ Pensioenreglement Beschikbarepremieregeling (pdf)’. De kortere versie hiervan is: Pensioen 1-2-3.

Uw premies zetten wij op een beleggingsrekening
U bouwt uw persoonlijke pensioenkapitaal op. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal (standaard) of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via Mijn Pensioen.

De ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormen uw individueel pensioenkapitaal. Standaard beleggen wij voor u volgens Lifecycles. Maar u kunt ook kiezen voor Vrij Beleggen. Bij Lifecycle-beleggen beleggen wij uw kapitaal op basis van uw risicoprofiel en uw leeftijd. Heeft u geen risicoprofiel doorgegeven? Dan beleggen wij standaard volgens het profiel Neutraal. Na uw 45e bouwen wij het risico geleidelijk af in alle profielen.

In de pensioenregeling zitten ook duurzame kenmerken. In de beleggingen schuilen namelijk risico’s op het gebied van goed bestuur, sociale omstandigheden en milieu die wij willen beheersen. Het pensioenfonds heeft hier methodes voor, zoals de dialoog aangaan met bedrijven over dit soort thema’s. We noemen dit ook wel verantwoord beleggen.

In het jaar dat u 58 jaar wordt, kunt u een voorlopige keuze maken tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Kiest u voor variabel dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP).

Collectief Variabel Pensioen (CVP)

Wat gebeurt er met de Beschikbarepremieregeling als u overlijdt?
Overlijdt u? Dan krijgen uw eventuele partner en/of kinderen partnerpensioen en wezenpensioen. Maar alleen als u nog in dienst bent bij een werkgever die aangesloten is bij SBZ Pensioen. Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij dit tot uiterlijk hun 27e jaar. Wie wij onder uw partner en kinderen verstaan, leest u in Pensioen 1-2-3.

  • Overlijdt u als u al uit dienst bent?
    Dan ontvangen uw partner en/of kinderen geen partnerpensioen en wezenpensioen. Behalve als u dit bij uitdiensttreding zelf heeft aangekocht.
  • Overlijdt u als u al met pensioen bent?
    Dan ontvangt uw partner alleen een partnerpensioen als u dit op uw pensioendatum heeft aangekocht.

Wordt u arbeidsongeschikt?
Dan kunt u in aanmerking komen voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar alleen als uw werkgever hiervoor heeft gekozen. Als u arbeidsongeschikt bent blijft u pensioen opbouwen. Maar u betaalt hiervoor geen of minder pensioenpremie.

Wanneer kunt u meedoen met de Nettopensioenregeling?
U bouwt pensioenkapitaal op in de Beschikbarepremieregeling over uw salaris tot maximaal € 114.866,- op fulltime basis (in 2022). Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling, als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

Meer lezen over de Beschikbarepremieregeling?

Pensioen 123 Beschikbarepremieregeling laag 1

Pensioen 123 Beschikbarepremieregeling laag 2

Heeft u vragen over de Beschikbarepremieregeling?
Neem dan contact met ons op.

Hieronder vindt u het Overzicht variabelen per werkgever. We hebben dit met veel zorg gemaakt. Toch kan er een fout instaan of kunnen er gegevens ontbreken. Het pensioenreglement en de werkgeversbijlage gaan altijd voor.

Overzicht variabelen

Informatie over de Beschikbarepremieregeling