Beschikbarepremieregeling

Bouwt u via uw werkgever pensioen op in onze Beschikbarepremieregeling? Dan betalen u en uw werkgever elke maand een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Uiterlijk op uw 68e koopt u hiermee een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. Uw pensioen gaat uiterlijk op uw 70e in.

U vindt alle afspraken over uw pensioen, en de keuzes die u zelf kunt maken, in het SBZ Pensioenreglement Beschikbarepremieregeling (pdf). Of lees de kortere versie in: Pensioen 1-2-3.

Pensioen 123 Beschikbarepremieregeling laag 1 (pdf)

Pensioen 123 Beschikbarepremieregeling laag 2 (pdf)

Uw premies zetten wij op een beleggingsrekening
Met uw premies bouwt u een individueel pensioenkapitaal op. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. Als u start met beleggen, staat uw risicoprofiel standaard op ‘Neutraal’. Wilt u meer of minder risico met uw beleggingen nemen? Pas uw risicoprofiel dan zelf aan. In ons stappenplan Risicoprofiel bepalen leggen wij u stap voor stap uit hoe u zelf uw risicoprofiel kiest.

Open het stappenplan Risicoprofiel bepalen (pdf)

 

Uw individueel pensioenkapitaal
De ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormen uw individueel pensioenkapitaal. Standaard beleggen wij voor u volgens Lifecycles. Maar u kunt ook kiezen voor Vrij Beleggen, behalve als uw werkgever dit niet aanbiedt.

Bij Lifecycle-beleggen wordt uw kapitaal belegd op basis van uw risicoprofiel en uw leeftijd. Na uw 45e bouwen wij het risico geleidelijk af in alle risicoprofielen.

In het jaar dat u 58 jaar wordt, kunt u een voorlopige keuze maken tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Kiest u voor variabel dan doet u mee met het Collectief Variabel Pensioen (CVP).

Collectief Variabel Pensioen (CVP)

Beleggen in de Beschikbarepremieregeling

Duurzaam
In de pensioenregeling zitten duurzame kenmerken. In de beleggingen schuilen namelijk risico’s op het gebied van goed bestuur, sociale omstandigheden en milieu die wij willen beheersen. Het pensioenfonds heeft hier methodes voor, zoals de dialoog aangaan met bedrijven over dit soort thema’s. Lees meer bij Verantwoord beleggen.

U kunt misschien meedoen met de Nettopensioenregeling
In de Beschikbarepremieregeling bouwt u pensioenkapitaal op over uw salaris tot maximaal € 137.800,- per jaar (2024) op fulltime basis. Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling, als uw werkgever deze regeling aanbiedt.

Variabelen per werkgever
Binnen de Beschikbarepremieregeling zijn er per werkgever verschillen. Bekijk hiervoor het Overzicht variabelen (hieronder). We hebben dit overzicht met veel zorg gemaakt. Toch kan er een fout in staan of kunnen er gegevens ontbreken. Het pensioenreglement en de werkgeversbijlage zijn altijd leidend.

Overzicht variabelen

Informatie over de Beschikbarepremieregeling