Bestuur

Het bestuur van SBZ Pensioen bestaat uit 9 bestuursleden. Namelijk een voorzitter, 2 uitvoerende bestuursleden (UB) en 6 niet-uitvoerende bestuursleden (NUB). Het bestuur houdt zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

SBZ Pensioen kent een beleggingscommissie en een audit- en compliancecommissie. De commissies doen voorbereidend werk voor onderwerpen waarover het bestuur een besluit moet nemen. De commissies bestaan uit niet-uitvoerende bestuursleden. Afhankelijk van hun aandachtsgebied nemen de uitvoerende bestuursleden ook deel aan een van deze commissies.

Samenstelling bestuur

Uitvoerende bestuursleden  
 Van der Wurff A.W.I.M. van der Wurff
Voorzitter
Onafhankelijk
Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam op het terrein van door sociale partners bestuurde pensioenfondsen. Ik heb vooral de rol vervuld van bestuurder van pensioenuitvoeringsbedrijven, zoals SFB, Cordares en APG. Daarna ben ik doorgegaan als pensioenfondsbestuurder. Sinds medio 2015 ben ik onafhankelijk voorzitter voor SBZ Pensioen.
 Koomans J.B. Koomans
Pensioenen en risicobeheer
Onafhankelijk
Ik ben sinds 2014 uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen. Daarnaast ben ik bestuurder en toezichthouder bij twee kleinere pensioenfondsen. Ik werk tevens als strategie-adviseur in de pensioenmarkt. Van huis uit ben ik Actuaris AAG.
 Van der Feltz R.F. van der Feltz - Doude van Troostwijk
Beleggingen en vermogensbeheer
Onafhankelijk
Vanaf 1996 werk ik met veel plezier in de beleggingswereld. Door kritisch te zijn, goed te organiseren en verbeteringen door te voeren, draag ik bij aan een efficiënte en verantwoorde manier om pensioenen op te bouwen. Sinds 2014 ben ik uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen.
Niet-uitvoerende bestuursleden   
 Van Hees R.M. van Hees
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland
Na 21 jaar in de bankensector en de effectenwereld te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar Price Waterhouse Coopers (PWC). Daarna heb ik 6 jaar als consultant gewerkt voor Pensioen- en beleggingsbedrijven. Sinds 2012 ben ik directeur financiën van verzekeraar CZ.
 Limberger H.H.B. Limberger
Werkgeversbestuurslid 
Zorgverzekeraars Nederland
Sinds 2004 ben ik bestuurder bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en verantwoordelijk voor onder meer commercie, administratie en IT. Daarvoor was ik leidinggevende bij andere organisaties in deze bedrijfstak. Met de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan, draag ik graag bij aan de continuïteit en groei van SBZ Pensioen.
 Kemper H. Kemper
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland
Gedreven door mijn interesse in de financiële markten, zit ik al vanaf het begin van mijn werkende leven in de beleggingswereld. Ik ben bij een toezichthouder (AFM) gestart en heb daarna bij diverse beleggingsinstellingen gewerkt, veelal in de risicomanagement hoek. In 2005 maakte ik kennis met de zorg, eerst bij verzekeraar VGZ en sinds 2008 bij Menzis, waar ik verantwoordelijk ben voor het vermogensbeheer. Mijn speciale interesse gaat uit naar duurzaam en impact beleggen.
 Hol F.A.G. Hol
Werknemersbestuurslid
De Unie
Ik ben in de personeelssector begonnen, waarin ik 17 jaar heb gewerkt, o.a. bij DSM. Vervolgens ben ik 17 jaar actief geweest als belangenbehartiger bij De Unie. Daarna ben ik 6 jaar wethouder Financiën bij de gemeente Heerlen geweest. In 1983 werd ik bestuurslid bij een pensioenfonds in de Mijnindustrie en ben dat tot 2014 gebleven. Sinds 2010 ben ik bestuurslid bij SBZ en deze functie vervul ik met veel inzet en plezier.
 Wilson P.M.B. Wilson
Werknemersbestuurslid 
CNV Vakmensen
 De Groot S.A. de Groot
Gepensioneerdenbestuurslid 
FNV
Vanaf 2004 ben ik als werknemer van zorgverzekeraar VGZ, deelnemer bij SBZ Pensioen. Als kader-vakbondslid ben ik geïnteresseerd geraakt in de pensioenvraagstukken. Ik ben sinds 2008 lid van SBZ Pensioen namens FNV-bondgenoten en sinds 2016 ben ik bestuurslid van SBZ Pensioen namens de pensioengerechtigden.