Bestuur

Het bestuur van SBZ Pensioen bestaat uit 9 bestuursleden. Namelijk een voorzitter, 2 uitvoerende bestuursleden (UB) en 6 niet-uitvoerende bestuursleden (NUB). Het bestuur houdt zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

De commissies
SBZ Pensioen kent een BeleggingsAdviesCommissie, een Audit-, Risk- en Compliancecommissie en een Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden. De commissies doen voorbereidend werk voor onderwerpen waarover het bestuur een besluit moet nemen. De commissies bestaan uit niet-uitvoerende bestuursleden. Afhankelijk van hun aandachtsgebied nemen de uitvoerende bestuursleden ook deel aan een van deze commissies.

Uitvoerende bestuursleden

 Schokker Edwin Schokker
Pensioenzaken, Relatiebeheer en Risicomanagement
Onafhankelijk

 

Eerst ben ik ruim 35 jaar als adviseur en actuaris AAG betrokken geweest bij diverse pensioenfondsen. Daarbij ben ik in aanraking geweest met een heleboel takken van sport die belangrijk zijn voor de pensioenuitvoering. Vanaf 2021 ben ik uitvoerend bestuurder bij SBZ, waarbij ik me met name richt op het pensioen- en risicobeheer en het relatiebeheer.

 Uitvoerend bestuurslid Vacature

 

 

Niet-uitvoerende bestuursleden

 Ties Tiessen

Ties Tiessen
Voorzitter
Onafhankelijk

Na ruim 30 jaar werkervaring te hebben opgedaan in financiële management/directie functies bij onder meer EY accountants, ICT-bedrijven Getronics en Unisys, autoleasebedrijf LeasePlan, pensioenverzekeraar Zwitserleven en bank/verzekeraar SNS REAAL, nu werkzaam als commissaris/toezichthouder bij diverse organisaties in de profit-en non-profitsector. Sinds 18 juni 2019 ben ik onafhankelijk voorzitter van SBZ Pensioen.

 Van Hees Ronald van Hees
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland

 

Na 21 jaar in de bankensector en de effectenwereld te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar Price Waterhouse Coopers (PWC). Daarna heb ik 6 jaar als consultant gewerkt voor Pensioen- en beleggingsbedrijven. Sinds 2012 ben ik directeur financiën van verzekeraar CZ.

 Henk Radder Henk Radder
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland

 

Vanaf 1996 ben ik werkzaam in de institutionele beleggingswereld, als analist, investment consultant en fiduciair manager. Mijn expertise gebieden zijn vermogensbeheer en risicobeheersing. Vanaf 2021 ben ik niet-uitvoerend bestuurslid namens de werkgevers en lid van de Beleggingsadviescommissie. Graag zet ik mij in voor een toekomstbestendig SBZ Pensioen.

 Klaas Bangma Klaas Bangma
Werknemersbestuurslid
FNV

 

Sinds 2016 werk ik bij FNV en maak al een aantal jaren deel uit van het pensioenteam van FNV. Daarvoor werkte ik in de beleidsadvieswereld en ben diverse jaren actief geweest als pensioenfondsbestuurder. Vanaf juni 2023 werkte ik als aspirant bestuurder bij SBZ Pensioen. Vanaf mei 2024 ben ik bestuurslid bij SBZ Pensioen namens de werknemers.

 Wilson Peggy Wilson
Werknemersbestuurslid
CNV Vakmensen

 

Na ruim 15 jaar in de financiële sector actief te zijn op het gebied van financieel en pensioenadvies, ben ik sinds 2011 werkzaam bij CNV Vakmensen (en zijn rechtsvoorganger). In de 1e jaren zowel als financieel adviseur en pensioenfondsbestuurder en vanaf halverwege 2013 enkel als fulltime pensioenfondsbestuurder bij meerdere pensioenfondsen. Sinds 2012 ben ik met veel plezier bestuurder bij SBZ Pensioen.

 De Groot Sjirk de Groot
Gepensioneerdenbestuurslid
FNV

Vanaf 2004 ben ik als werknemer van zorgverzekeraar VGZ, deelnemer bij SBZ Pensioen. Als kader-vakbondslid ben ik geïnteresseerd geraakt in de pensioenvraagstukken. Ik ben sinds 2008 lid van SBZ Pensioen namens FNV-bondgenoten en sinds 2016 ben ik bestuurslid van SBZ Pensioen namens de pensioengerechtigden.

Desiree Wareman
Desiree Wareman
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland

Namens zorgverzekeraars Nederland ben ik vanaf 1 januari 2021 niet-uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen. Vanuit deze bestuursfunctie draag ik graag bij aan een goed en duurzaam pensioen voor de deelnemers van SBZ Pensioen. Sinds 1 augustus 2020 werk ik als Manager Treasury en Vermogensbeheer bij Menzis. De rode draad in mijn werkervaring is Vermogensbeheer in combinatie met Institutioneel Relatiebeheer.