Bestuur

Het bestuur van SBZ Pensioen bestaat uit 9 bestuursleden. Namelijk een voorzitter, 2 uitvoerende bestuursleden (UB) en 6 niet-uitvoerende bestuursleden (NUB). Het bestuur houdt zorgvuldig rekening met de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten organisaties.

De commissies
SBZ Pensioen kent een BeleggingsAdviesCommissie, een Audit-, Risk- en Compliancecommissie en een Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden. De commissies doen voorbereidend werk voor onderwerpen waarover het bestuur een besluit moet nemen. De commissies bestaan uit niet-uitvoerende bestuursleden. Afhankelijk van hun aandachtsgebied nemen de uitvoerende bestuursleden ook deel aan een van deze commissies.

Samenstelling bestuur

Uitvoerende bestuursleden

 Ties Tiessen

Ties Tiessen
Voorzitter
Onafhankelijk

Na ruim 30 jaar werkervaring te hebben opgedaan in financiële management/directie functies bij onder meer EY accountants, ICT-bedrijven Getronics en Unisys, autoleasebedrijf LeasePlan, pensioenverzekeraar Zwitserleven en bank/verzekeraar SNS REAAL, nu werkzaam als commissaris/toezichthouder bij diverse organisaties in de profit-en non-profitsector. Sinds 18 juni 2019 ben ik onafhankelijk voorzitter van SBZ Pensioen.

 Koomans Jobert Koomans
Pensioenen en risicobeheer
Onafhankelijk

Ik ben sinds 2014 uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen. Daarnaast ben ik bestuurder en toezichthouder bij twee kleinere pensioenfondsen. Ik werk tevens als strategie-adviseur in de pensioenmarkt. Van huis uit ben ik Actuaris AAG.

 Van der Feltz Reiniera van der Feltz - Doude van Troostwijk
Beleggingen en vermogensbeheer
Onafhankelijk

Vanaf 1996 werk ik met veel plezier in de beleggingswereld. Door kritisch te zijn, goed te organiseren en verbeteringen door te voeren, draag ik bij aan een efficiënte en verantwoorde manier om pensioenen op te bouwen. Sinds 2014 ben ik uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen.


Niet-uitvoerende bestuursleden

 Van Hees Ronald van Hees
Werkgeversbestuurslid
Zorgverzekeraars Nederland

Na 21 jaar in de bankensector en de effectenwereld te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar Price Waterhouse Coopers (PWC). Daarna heb ik 6 jaar als consultant gewerkt voor Pensioen- en beleggingsbedrijven. Sinds 2012 ben ik directeur financiën van verzekeraar CZ.

 Limberger Hennie Limberger
Werkgeversbestuurslid 
Zorgverzekeraars Nederland

Sinds 2004 ben ik bestuurder bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en verantwoordelijk voor onder meer commercie, administratie en IT. Daarvoor was ik leidinggevende bij andere organisaties in deze bedrijfstak. Met de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan, draag ik graag bij aan de continuïteit en groei van SBZ Pensioen.

 Hol Frans Hol
Werknemersbestuurslid
De Unie

Ik ben in de personeelssector begonnen, waarin ik 17 jaar heb gewerkt, o.a. bij DSM. Vervolgens ben ik 17 jaar actief geweest als belangenbehartiger bij De Unie. Daarna ben ik 6 jaar wethouder Financiën bij de gemeente Heerlen geweest. In 1983 werd ik bestuurslid bij een pensioenfonds in de Mijnindustrie en ben dat tot 2014 gebleven. Sinds 2010 ben ik bestuurslid bij SBZ en deze functie vervul ik met veel inzet en plezier.

 Wilson Peggy Wilson
Werknemersbestuurslid
CNV Vakmensen

 

 De Groot Sjirk de Groot
Gepensioneerdenbestuurslid
FNV

Vanaf 2004 ben ik als werknemer van zorgverzekeraar VGZ, deelnemer bij SBZ Pensioen. Als kader-vakbondslid ben ik geïnteresseerd geraakt in de pensioenvraagstukken. Ik ben sinds 2008 lid van SBZ Pensioen namens FNV-bondgenoten en sinds 2016 ben ik bestuurslid van SBZ Pensioen namens de pensioengerechtigden.

  vacature
Werkgeversbestuurslid