De actuele dekkingsgraad is 123,8%, de beleidsdekkingsgraad is 121,9%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand onveranderd gebleven op een niveau van 123,8%. Dit niveau ligt boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind augustus 2023 uit op 121,9%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in augustus 2023 beïnvloed hebben

  • Licht gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • De waarde van onze beleggingsportefeuille is licht gedaald
    Zowel de beleggingen als de verplichtingen dalen licht. Per saldo wijzigt de dekkingsgraad dus niet.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie