Begrippen financiƫle situatie en dekkingsgraad

Deze begrippen zijn belangrijk om te weten bij het lezen van berichten over de financiële situatie van SBZ Pensioen.

Beleidsdekkingsgraad
De overheid formuleerde nieuwe financiële ‘spelregels’ voor pensioenfondsen. Dit nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) ging in op 1 januari 2015. Uit dit FTK komt het begrip ‘beleidsdekkingsgraad’. De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe FTK en binnen het toezicht door De Nederlandsche Bank. Daarom gebruikt SBZ Pensioen deze dekkingsgraad ook bij het vaststellen van de premie en bij het beslissen over een eventuele verhoging van de pensioenen (de zogenoemde toeslag).

Actuele dekkingsgraad
De dekkingsgraad op basis van de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) is de actuele dekkingsgraad. Deze rente is voor looptijden tot en met 30 jaar gelijk aan de actuele marktrente. Voor langere looptijden beweegt deze rente naar een lange termijn gemiddelde rente (een historie van 120 maanden). Bij verplichtingen langer dan 30 jaar geeft het verloop van de actuele dekkingsgraad een stabieler beeld.

Vereiste dekkingsgraad rekening houdend met het beleggingsrisico
De vereiste dekkingsgraad is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft op grond van vooral het gevoerde beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad bestaat uit alle pensioenverplichtingen van het fonds (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen) verhoogd met de benodigde (beleggings)buffers. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van een reservetekort.

Minimaal vereiste dekkingsgraad
De minimaal vereiste eigen dekkingsgraad is de ondergrens aan de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De minimaal vereiste dekkingsgraad is ongeveer 104,4%. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan dit minimaal vereiste vermogen? Dan is er sprake van dekkingstekort.

Grens voor waardeoverdracht
Onder deze grens (100%) mag SBZ Pensioen uw pensioen niet overdragen naar een andere partij en ook geen pensioen overnemen van een andere partij.

Grens voor toeslagverlening
Tot een beleidsdekkingsgraad van 110% mag SBZ Pensioen geen toeslag verlenen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, hoe meer van de inflatie SBZ Pensioen mag compenseren. Bij een dekkingsgraad van circa 125% kan het bestuur van het pensioenfonds besluiten om volledige toeslagverlening plaats te laten vinden. Toeslagverlening is geen automatisme, maar een voorwaardelijk recht. Het bestuur van SBZ Pensioen heeft in november 2022 besloten de pensioenen per 1 januari 2023 met 5,90% te verhogen.