Actuele dekkingsgraad is 121,3% en de beleidsdekkingsgraad is 121,8%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gelijk gebleven op een niveau van 121,3%. De dekkingsgraad bevindt zich daarmee boven zowel de minimaal vereiste als de vereiste dekkingsgraad.. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juni 2023 uit op 121,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juni 2023 beïnvloed hebben

 • Licht gedaalde renteniveaus
  Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

 • Gestegen beleggingen in onze beleggingsportefeuille
  De waarde van onze beleggingsportefeuille nam licht toe. Net als de pensioenverplichtingen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad dan ook gelijk gebleven.

Rendementen tweede kwartaal
Aan het einde van ieder kwartaal informeren wij u hieronder over de rendementen van het afgelopen kwartaal.

 • Middelloonregeling
  Over het tweede kwartaal presteerde de totale beleggingsportefeuille van de Middelloonregeling positief met een rendement van 0,92%.

 • Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling
  Bij een premieregeling is het verleidelijk om alleen naar het beleggingsresultaat te kijken. Een lager pensioenkapitaal betekent echter niet altijd een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Hoeveel pensioen u met uw pensioenkapitaal kunt inkopen is ook afhankelijk van de rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen bij hetzelfde kapitaal. Wilt u weten hoeveel pensioen u ongeveer kunt aankopen van uw huidige pensioenkapitaal? Log dan in op uw persoonlijke portaal via Mijn Pensioen. Om u een idee te geven laten we hier het effect op de verwachte pensioenuitkering zien van een aantal deelnemers in de neutrale lifecycle op basis van doorbeleggen na pensioendatum. Het gaat hier om een vereenvoudigde berekening op basis van fictieve deelnemers.

Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille Wijziging "prijs van pensioen" Q2 2023 Totaal effect op verwachte pensioenuitkering Q2 2023
28 jaar 4,0% 6,7% goedkoper 11,5%
38 jaar 4,0% 4,2% goedkoper
8,6%
48 jaar 3,7% 1,8% goedkoper
5,6%
58 jaar 2,7% 0,05% goedkoper
2,8%

Voor de 28-jarige fictieve deelnemer was het rendement in de beleggingsportefeuille positief en had de rentestijging over het tweede kwartaal een positief effect op de prijs van pensioen. Die daalt met 6,7%. Per saldo kan een 28-jarige fictieve deelnemer die in de neutrale lifecycle belegt aan het einde van het kwartaal een 11,5% hoger pensioen inkopen.

Neemt u deel aan Collectief Variabel Pensioen (CVP)? Dan wordt uw aanspraak ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het voorgaande kalenderjaar. Het betreft niet alleen beleggingsresultaten, maar ook resultaten op andere gedeelde risico’s zoals overlijden. Het resultaat over het eerste half jaar van 2023 was 2,3% voor het CVP van de Beschikbarepremieregeling en 2% voor het CVP van de Nettopensioenregeling. Het is nog niet bekend wat de bijstelling per 1 juli 2024 wordt omdat de resultaten voor de rest van 2023 nog niet bekend zijn en kunnen leiden tot een hoger of lager resultaat voor die bijstelling. Ook is het belangrijk om te weten dat het resultaat niet in een keer wordt verwerkt, maar gespreid wordt over de volgende drie jaar.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie