Actuele dekkingsgraad is 121,3% en de beleidsdekkingsgraad is 122,0%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 0,5% punt gedaald naar een niveau van 121,3%. Dit niveau ligt iets boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind mei 2023 uit op 122,0%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in mei 2023 beïnvloed hebben

  • Licht gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gedaalde beleggingen in onze beleggingsportefeuille
    De waarde van onze beleggingsportefeuille daalde harder dan de waarde van de pensioenverplichtingen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad dan ook gedaald.

Hoewel het rendement op aandelen licht is toegenomen daalde de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds over de maand mei. De verplichtingen van het fonds daalden nog net iets harder. Per saldo is de dekkingsgraad dan ook gestegen.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie