Actuele dekkingsgraad 120,6% en beleidsdekkingsgraad 122,2%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 2% punt gedaald naar een niveau van 120,6%. Dit niveau ligt iets boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind maart 2023 uit op 122,2%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in maart 2023 beïnvloed hebben

  • Gedaalde renteniveaus
    Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Licht gedaalde aandelenmarkten.
    Licht gestegen aandelenmarkten. De aandelenmarkten (MSCI World) laten gemeten in euro een stijging van 0,34% zien.

De stijging van de verplichtingen door de gedaalde renteniveaus is fors groter dan de stijging van de waarde van de beleggingen. Per saldo daalt de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

De belangrijkste factoren die de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2023 beïnvloed hebben
Omdat de maand maart tevens het einde van een kwartaal is informeren wij u hieronder over de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het afgelopen kwartaal. Over het eerste kwartaal presteerde de totale beleggingsportefeuille positief met een rendement van 2,35%. Omdat de waarde van de verplichtingen over het eerste kwartaal nagenoeg onveranderd bleef is de dekkingsgraad over het eerste kwartaal per saldo gestegen van 119,6% naar 120,6%.

Het pensioenresultaat over het eerste kwartaal in onze Beschikbarepremieregeling

Naast de Middelloonregeling informeren we u in dit bericht ook over de ontwikkeling in de Beschikbarepremieregeling. Bij een premieregeling is het verleidelijk om alleen naar het beleggingsresultaat te kijken. Een lager pensioenkapitaal betekent echter niet altijd een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Hoeveel pensioen u met uw pensioenkapitaal kunt inkopen is ook afhankelijk van de rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen bij hetzelfde kapitaal. Wilt u weten hoeveel pensioen u ongeveer kunt aankopen van uw huidige pensioenkapitaal? Log dan in op uw persoonlijke portaal via Mijn Pensioen.

Om u een idee te geven laten we hier het effect op de verwachte pensioenuitkering zien van een 28-jarige en een 48-jarige deelnemer in de neutrale lifecycle en een 68-jarige deelnemer die volledig deelneemt in het Collectief Variabel Pensioen. Het gaat hier om een vereenvoudigde berekening op basis van fictieve deelnemers.

Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille Q1 2023  Wijziging 'prijs van pensioen' Q1 2023  Totaal effect op verwachte pensioenuitkering Q1 2023
28 jaar 4,05% 1,20% duurder 2,81%
48 jaar 3,94% 0,35% duurder 3,58%
68 jaar 3,26% 1,87% duurder 1,36%

Voor de 28-jarige fictieve deelnemer was het rendement in de beleggingsportefeuille positief en had de rentedaling een negatief effect op de prijs van pensioen. Die steeg met 1,20%. Per saldo kan een 28-jarige fictieve deelnemer die in de neutrale lifecycle belegt aan het einde van het kwartaal een 2,81% hoger pensioen inkopen.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie