Actuele dekkingsgraad 122,6% en beleidsdekkingsgraad 122,1%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 3,3% punt gestegen naar een niveau van 122,6%. Dit niveau ligt iets boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind februari 2023 uit op 122,1%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in februari 2023 beïnvloed hebben

  • Gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiƫle situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Licht gedaalde aandelenmarkten.
    De aandelenmarkten (MSCI World) laten gemeten in euro een daling van 0,15% zien. Relatief gezien dalen de pensioenverplichtingen een stuk harder dan de aandelenbeleggingen. Per saldo loopt de dekkingsgraad van het pensioenfonds dan ook op.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie