Actuele dekkingsgraad 119,3% en beleidsdekkingsgraad 121,5%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 0,2% punt gedaald naar een niveau van 119,3%. Dit niveau ligt iets boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind januari 2023 uit op 121,5%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in januari 2023 beïnvloed hebben

  • Gedaalde renteniveaus
    Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gedaalde aandelenmarkten.
    Gedaalde aandelenmarkten. De aandelenmarkten (MSCI World) laten gemeten in euro een daling van 7,0% zien. Relatief gezien stijgen de pensioenverplichtingen iets harder dan de aandelenbeleggingen. Per saldo daalt de dekkingsgraad van het pensioenfonds dan ook licht.

 

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie