Actuele dekkingsgraad 119,5% en beleidsdekkingsgraad 121,1%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 2,5% punt gestegen naar een niveau van 119,5%. Dit niveau ligt iets boven de vereiste dekkingsgraad en ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind december 2022 uit op 121,1%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in december 2022 beïnvloed hebben

  • Gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gedaalde aandelenmarkten.
    De aandelenmarkten (MSCI World) laten gemeten in euro een daling van 7,88% zien.

     

    De daling van de verplichtingen door de gestegen renteniveaus is groter dan de daling van de waarde van de beleggingen. Per saldo stijgt de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

De belangrijkste factoren die de dekkingsgraad in het vierde kwartaal van 2022 beïnvloed hebben
Omdat de maand december tevens het einde van een kwartaal is informeren wij u hieronder over de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het afgelopen kwartaal.

Over het vierde kwartaal presteerde de totale beleggingsportefeuille positief met een rendement van 0,59%. Omdat in het vierde kwartaal de verplichtingen harder toenamen dan de waarde van de beleggingsportefeuille is de dekkingsgraad over het vierde kwartaal gedaald van 126,3% naar 119,5%.

Het pensioenresultaat over het vierde kwartaal in onze Beschikbarepremieregeling
Naast de Middelloonregeling informeren we u in dit bericht ook over de ontwikkeling in de Beschikbarepremieregeling.

Bij een premieregeling is het verleidelijk om alleen naar het beleggingsresultaat te kijken. Een lager pensioenkapitaal betekent echter niet altijd een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Hoeveel pensioen u met uw pensioenkapitaal kunt inkopen is ook afhankelijk van de rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen bij hetzelfde kapitaal. Wilt u weten hoeveel pensioen u ongeveer kunt aankopen van uw huidige pensioenkapitaal? Log dan in op uw persoonlijke portaal via Mijn Pensioen. Om u een idee te geven laten we hier het effect op de verwachte pensioenuitkering zien van een 28-jarige en een 48-jarige deelnemer in de neutrale lifecycle en een 68-jarige deelnemer die volledig deelneemt in het Collectief Variabel Pensioen. Het gaat hier om een vereenvoudigde berekening op basis van fictieve deelnemers.

Leeftijd Rendement beleggingsportefeuille Q4 2022  Wijziging 'prijs van pensioen' Q4 2022  Totaal effect op verwachte pensioenuitkering Q4 2022 
28 jaar 2,81% 3,98% goedkoper 7,07%
48 jaar 2,41% 2,74% goedkoper 5,29%
68 jaar -0,25% 0,46% goedkoper 0,21%

Voor de 28-jarige fictieve deelnemer was het rendement in de beleggingsportefeuille positief en had ook de rentestijging een positief effect op de prijs van pensioen. Die daalde met 3,98%. Per saldo kan de 28-jarige fictieve deelnemer die in de neutrale lifecycle belegt over het vierde kwartaal een 7,07% hoger pensioen inkopen indien zij of hij op dat moment zou pensioneren.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie