Actuele dekkingsgraad 117,0% en beleidsdekkingsgraad 120,8%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 8,2% punt gedaald naar een niveau van 117,0%. Dit niveau ligt iets onder de vereiste dekkingsgraad maar ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind november 2022 uit op 120,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in november 2022 beïnvloed hebben

 • Gedaalde renteniveaus
  Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

 • Verwerken van de toeslagverlening
  Het verwerken van de toeslagverlening (5,9%) in de verplichtingen, waardoor de waarde van de verplichtingen hoger is geworden.

   

 • Gestegen aandelenmarkten.
  De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een stijging van 2,37% zien.

   

De toename van de verplichtingen door het verwerken van de toeslag en het dalen van de rente is groter dan de toename van de waarde van de beleggingen. Per saldo daalt de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie