Actuele dekkingsgraad 125,2% en beleidsdekkingsgraad 120,5%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand met 1,1% punt gedaald naar een niveau van 125,2%. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind oktober 2022 uit op 120,5%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in oktober 2022 beïnvloed hebben

  • Licht gestegen renteniveaus.
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Het verwerken van de geactualiseerde grondslagen in de verplichtingen
    Het pensioenfonds evalueert jaarlijks de actuariële grondslagen (sterfte, arbeidsongeschiktheid en excassokosten) waarmee bij het waarden van de pensioenverplichtingen rekening wordt gehouden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er bij het waarderen van de verplichtingen rekening wordt gehouden met de meest recente sterftekansen. Als die kansen uitwijzen dat mensen langer leven dan zorgt dit voor een toename van de pensioenverplichtingen. Hetzelfde pensioen moet naar verwachting immers langer worden uitgekeerd.

De toename van de verplichtingen door het verwerken van de nieuwe actuariële grondslagen is groter dan de daling als gevolg van de licht opgelopen rente. Per saldo daalt de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie