Actuele dekkingsgraad 126,3% en beleidsdekkingsgraad 119,5%

De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gelijk gebleven op een niveau van 126,3%. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind september 2022 uit op 119,5%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in september 2022 beïnvloed hebben

  • Gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling of stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gedaalde aandelenmarkten
    De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van ongeveer 7% zien over de maand september.

Per saldo zijn de verplichtingen van het pensioenfonds even hard gedaald als de beleggingen. Met een ongewijzigde actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie

Beleggingsrendementen over het derde kwartaal van 2022

Middelloonregeling
Het beleggingsrendement in de middelloonregeling bedroeg -5,32% over het tweede kwartaal. De categorie impactbeleggen liet met 10,29% het beste resultaat zien. Deze beleggingen hebben een positieve impact op klimaat, financiële inclusie en toegankelijkheid van gezondheidszorg als voornaamste doel en dragen daarnaast het afgelopen kwartaal sterk positief bij aan het rendement op de beleggingsportefeuille.

De categorie Euro staatsobligaties viel met een kwartaalrendement van -7,99% het meeste tegen. Dit sterk negatieve rendement laat zich verklaren door de gestegen renteniveaus. Bestaande obligaties nemen daardoor in waarde af. Daarentegen betekent een gestegen rente dat de pensioenverplichtingen aan de passivazijde van de balans afnemen.

Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling
Het beleggingsrendement in de onderliggende beleggingsmodules bedroeg over het tweede kwartaal:
Rente- en Matchingmodule: -7,06%
Rendementsmodule: -3,53

Ter informatie vermelden wij hieronder het rendement op de beleggingsportefeuille over het derde kwartaal van 2022 van zowel een 26-jarige, 46-jarige als 66-jarige deelnemer in het neutrale beleggingsprofiel die na pensioendatum doorbelegt in het Collectief Variabel Pensioen.
Rendement beleggingsportefeuille 26-jarige deelnemer: -4,22%
Rendement beleggingsportefeuille 46-jarige deelnemer: -4,33%
Rendement beleggingsportefeuille 66-jarige deelnemer: -6,52%

Naarmate een deelnemer met dit beleggingsprofiel ouder wordt neemt de weging van zowel de rente als matchingmodule in zijn of haar beleggingsportefeuille toe. Juist de rendementen van deze twee modules kenden, dankzij de sterk opgelopen renteniveaus, een zwak derde kwartaal.

Uw persoonlijke beleggingsresultaat is afhankelijk van uw risicoprofiel en uw leeftijd. Voor elke combinatie van risicoprofiel en leeftijd geldt namelijk een andere weging tussen de modules. Een globaal overzicht vindt u hier [link naar webpagina van de regeling nadat daar de lifecycle info is toegevoegd];Het beleggingsrendement is niet het enige dat invloed heeft op uw pensioenuitkomst. Veranderingen in de rentestand hebben ook invloed. En in het Collectief Variabel Pensioen spreiden we resultaten over drie jaar. Kijk bij Mijn Pensioen voor uw eigen beleggingsmix en pensioenuitkomsten.