Actuele dekkingsgraad 120,3% en beleidsdekkingsgraad 117,6%

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 125,5 naar 120,3% gedaald. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juli 2022 uit op 117,6%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juli 2022 beïnvloed hebben

  • Gedaalde renteniveaus
    Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiƫle situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gestegen aandelenmarkten
    De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een stijging van 10,89% zien over de maand juli.

Per saldo zijn de verplichtingen van het pensioenfonds harder gestegen dan de beleggingen. Met een gedaalde actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie